Gündem 12 Ocak 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ocak 2018 Cuma Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Ocak  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      Burhanettin KOCAMAZ    

 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. İlimiz Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 347 parsel numaralı, 5.800,00 m² yüzölçümlü taşınmazın taşınmaz üzerinde yer alan ve su deposu olarak kullanılan 2.342,00 m²lik kısmının MESKİ Genel Müdürlüğü adına 5 (Beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde personel çalıştırılabilmesi, 2018 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, ünvanı, net ücret tavanı tablosunun ve 5393 sayılı kanunun 49. maddesi çerçevesinde 2017 yılında sözleşmeli personel olarak halen görev yapmakta olan personellerin ve 2018 yılında istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personelin Hizmet Sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mezitli Doğançay Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait 125 ada, 3 No.lu parsel üzerindeki 13.230 m² alanın uygun miktarının “Soğuk Hava Deposu” yapılmak üzere 49 (kırk dokuz) yıllığına Mezitli Belediyesi’ne tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 158 No.lu parselde kayıtlı 11.125,00 m² yüzölçümlü, mezarlık (metruk) vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan Hz. Osman Camii ve Lojmanının Anamur İlçe Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Taşucu Mahallesi Mülga hizmet binası zemin katta yer alan her biri 17,00 m²lik Z19, Z20, Z21 No.lu odaların ilgili kanun maddeleri doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılması amacıyla 5 (beş) yıllığına Silifke Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Anamur İlçesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan 1. kat (Zemin üstü) 50 m² alanlı 3 No.lu odanın, sosyal faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla ilgili kanun maddeleri doğrultusunda 5 (beş) yıl süreyle Anamur Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. 12. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu etkinliğine gerekli desteğin verilmesi için Tarsus Belediye Başkanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında düzenlenecek işbirliği protokolü için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Erdemli Belediye Başkanlığınca tahsisi talep edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarihli ve 6060 sayılı kararı ile tahsis edilen, İlimiz Erdemli İlçesi Kargıpınarı Mahallesi, 285 ada, 1 parsel numaralı, 999,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan Belediye Dükkanları 2. katında yer alan yaklaşık 600,00 m²lik Kültür Derneği’nin tahsisinin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 21 ada, 16 parsel numaralı taşınmazda bulunan Taş Binada sembolik idari bir ofis ve kalan kısmında da Kent Müzesi olarak kullanılmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanması hususu ile İdaremizce Taş Binanın boşaltılmasıyla doğacak idari bina ihtiyacının Mersin merkezde yaklaşık 2500 m² kapalı alana sahip bir idari binanın kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/12/2015 tarihli ve 1243 sayılı kararı ile İlimiz Mut İlçesi, Atatürk ve Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü, Hükümet ve Profesör Hüseyin Gezer caddeleri üzerinde parkomat sistemlerinin kurularak uygulanabilmesi için ihale ve işletme yetkisinin Mut Belediyesi'ne verildiği kararın meri mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesi   ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Merkez, Silifke, Erdemli ve Mut ilçelerinde durak ihtiyacı hasıl olduğundan; 4734 sayılı yasanın ilgili maddelerine istinaden % 20 iş artışı kapsamında 3x2=6 m²’lik 22 adet durak yapımına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan 49 adet taşınmazın satışı için encümene yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Endonezya’nın Medan Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2017, 09/02/2015, 12/06/2017 tarihleri ve 188, 106 ve 579 sayılı kararları ile yürürlüğe giren Toplu Taşıma (M - H Plaka), MEŞOT ve İlçeler ile Otoparklar Yönetmeliklerinin günümüz şartlarına uyarlanarak revizyonlarının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli ve 170 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1470 ada, 13 No.lu parselde yer alan 1 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 3186, 3187, 3188, 3214 adalar ile 24, 40 No.lu parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 tarihli ve 851 sayılı kararıyla onaylanmış; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 8548 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 3 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 19. Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.11.2017 tarihli ve 159 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 154 KW Akbelen Karacailyas Enerji İletim Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 20. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2016 tarihli ve 408 sayılı kararı ile Mersin İli, Mut İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 369 ada, 45 ve 47 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 03.11.2017 tarihli ve 2016/1071 E. sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 21. Mersin İli, Mut İlçesi, Köselerli Mahallesi, 1193 No.lu parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 22. Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarihli ve 211 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar Mahallesi, 172 ada, 1-2-3 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 23. Anamur Belediye Meclisi’nin 04.08.2017 tarihli ve 83 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 947 ada, 1 No.lu parselin güneyinde bulanan park alanına trafo işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 24. Aydıncık Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Eskiyörük Mahallesi, 101 ada, 1097 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 25. İlimiz, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, Gelincik Tepesi ve Mersin Arena Stadyumu arasına “Teleferik Tesisi” kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 26. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19.12.2017 tarihli ve E.3241610 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 120 ada, 5 parsel ve 122 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazlara Belediye Hizmet Alanı - MESKİ Teknik Hizmetler Birimi kurulması amacıyla yazı ekinde sunulan dosyada belirtilen parsellere ilişkin 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 27. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 2485 ada, 2 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.11.2017 tarihli ve 131 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 28. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 2106 ada, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.11.2017 tarihli ve 132 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 29. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 136 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Şevket Sümer Mahallesi ve Hal Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin askı süresi içerisinde edilen 2 adet itiraz  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 30. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 133 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 4633 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 31. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 135 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1757 ada, 17 ve 18 No.lu parseller ile 4190 ada, 2, 3, 4, 5 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 32. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 146 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 33. Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 535 ada, 35 ve 36 No.lu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 22.12.2017 tarihli ve 38492411-010.99-E.153860 sayılı yazısı ile; Yenişehir İlçesi Bölge Parkında trafo yeri belirtilmediği ve Toroslar EDAŞ’dan gerekli izinler alınamadığından 1/1000 ölçekli uygulama imar planına trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Anamur Belediye Meclisi’nin 08.12.2017 tarihli ve 122 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 612 ada, 7 ve 8 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. 14 Nisan – 08 Mayıs 2018 tarihleri arasında 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF)’nin gerçekleştirilmesi için 300.000,00 TL (üçyüzbin Türk Lirası) +KDV desteğin Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 509 sayılı kararıyla kabul edilen 14.07.2017 tarihli 676 sayılı ve 14.08.2017 tarihli ve 738 sayılı kararıyla revize edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te; Ulaşım Dairesi Başkanlığı başlığı altında bulunan 44. maddenin (Ö) bendinin “Büyükşehir sınırları içerisinde kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat, tahsis ve güzergah belgelerini vermek” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. İlimiz Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, Korum Mevkii, 115 ada, 1 No.lu parselde yer alan 485,00 m2 yüzölçümlü su deposu ve ekli haritada B ile gösterilen alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (h) bendi ile 75. maddesinin (d) bendi ile, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin Tahsis Yetkisi başlıklı 4. maddesi uyarınca, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. İlimiz, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Mahallesi, 124 ada, 15 No.lu parselde kayıtlı, Gülnar Belediyesi tarafından tahsisi talep edilen 2.542,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan düğün salonunun Belediyemizce değerlendirilmesi planlandığından tahsis işlemine uygun olmadığı, binanın alt kısmında yer alan 240,00 m2’lik ambarın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin “Tahsis Yetkisi” başlıklı 4. maddesi uyarınca Gülnar Belediyesi’ne 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. İlimiz Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 286 ada, 9 parsel 6.855,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde (A) ile gösterilen mevcut Ayvagediği Aile Sağlığı Merkezi’nin (sağlık ocağı) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği olarak, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 yıl tahsis süresini aşmamak şartıyla Belediye Meclisi’nin belirleyeceği sürede kullanım hakkı tahsisi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 6 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 9548 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 9549 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı (1. Etap) planlamaya esas araştırma çalışmaları,  jeolojik ve Jeoteknik etüt, nazım ve uygulama imar planı revizyonu, Kentsel Tasarım ve Proje Görselleştirme işi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 6139 parsel 10.975,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Taşucu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun (Sağlık Ocağı ve Lojman) ilgili kanun hükümlerine istinaden tahsis süresi 25 yılı aşmamak şartıyla Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Toroslar 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2015 tarih ve 134 sayılı meclis kararıyla ilan edilmiştir. Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi üzerinde kamulaştırma yapılmış olup söz konusu alanda Nazım İmar Planı revizyonu mecliste görüşülmektedir. Onaylanacak planlara göre sınırlar yeniden düzenleneceğinden ilan edilen Toroslar 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı’nın iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Şehitlerimizin İsimlerinin yaşatılması, aynı zamanda vatan sevgisi bilincinin güçlendirilmesi amacıyla yol, meydan ve kavşaklara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ile ilgili olarak sekiz (8) şehidimize ait liste “Şehitlerimizin İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlar” konulu 2016/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirilmiş olup, Bakanlığa iletilen ve Bakanlık tarafından da uygun bulunan sekiz (8) şehidimizin isimlerinin yol, meydan ve kavşaklara verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,