Gündem 12 Nisan 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Nisan 2018 Perşembe Günü Saat 15.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

 

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
 2. İlimiz Silifke İlçesinde her yıl düzenli olarak kutlanan ve bu senede 10-11-12-13-14-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 45. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festival giderleri için Belediyemizden 75.000TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2017 tarihli ve 1083 sayılı kararında belirtilen spor kursları ücret tarifesinde, Yüzme Kursunun 100,00-TL, Tenis Kursunun 100,00-TL, Voleybol Kursunun 50,00-TL olarak değiştirilmesi; Boks Kursunun 50,00-TL ve Tekvando Kursunun da 50.00 TL olarak belirlenerek tarifeye eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Belediyemizce Ramazan ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunmak amacıyla iftar yemekleri verilmekte olup, düzenlenen iftar yemeklerinin masraflarının karşılanması amacıyla kişi ve kurumlarca şartlı bağış yapmak üzere talep olduğundan, iftar yemekleri masraflarının karşılanması amacıyla yapılacak olan ayni ve nakdi şartlı bağışların kabulü için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2018 tarihli ve 42296 sayılı yazısı ile; 2018 yılı ücret tarifesini içeren 27.11.2017 tarihli ve 1083 sayılı meclis kararında Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık Şube Müdürlüğü başlığı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “Koordinasyon Birimleri” başlıklı Ek 4. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna istinaden 03/04/2018 tarihli ve 42284 sayılı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının teklif yazısı ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, İlimiz, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 286 ada, 9 No.lu 6.855,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde (A) ile gösterilen mevcut Ayvagediği Aile Sağlığı Merkezi’nin (sağlık ocağı), 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği olarak, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 yıl tahsis süresini aşmamak şartıyla, Belediye Meclisi’nin belirleyeceği sürede üst kullanım hakkı verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, yazımız ekindeki krokide, İlimiz, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 6139 parsel No.lu 10.975,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde (A) ile gösterilen mevcut Taşucu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun (Sağlık Ocağı ve Lojman) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği olarak, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne 25 (yirmi beş) yıl tahsis süresini aşmamak şartıyla Belediye Meclisi’nin belirleyeceği süre için tahsis verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.nin Başkanlık Makamı’na hitaben yazmış olduğu 20.03.2018 tarihli ve 48 sayılı yazısına istinaden, adına işletme hakkı devredilen 4 adet otoparkın işletme hakkının iptal edilmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nce belediyemize ait merkezdeki ve arazideki araçlara akaryakıt ikmali yapılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların alınabilmesi için, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-l Cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kısmına 1 adet Akaryakıt Tankeri ve 2 adet Çift Kabin Kamyonetin (Pikap) eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sivrialan Mahallesi’nde 108 ada, 27 parsel numaralı taşınmazda “Aşık Veysel Parkı” yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 28/02/2018 tarihli ve 3884 sayılı yazısına istinaden; 2018 Yılı içerisinde MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince (müteahhitler hariç) yapılan içme suyu, kanalizasyon arıza ve hat yapımı çalışmalarında zemin tahrip bedeli ve hafriyat bedeli alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1363 No.lu parselde 184,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan kaynak (su deposu), MESKİ görev ve sorumluluk alanında bulunduğu bahisle, ilgili taşınmazın tamamının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 parsel numaralı 945,00 m2 yüzölçümlü belediye hizmet binasının 2. katındaki 45,00 m2’lik odanın (meclis toplantı odası) Tömük Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımızın Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nce açılacak kurslardan yararlanması için bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına Erdemli Kaymakamlığı’na (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Ayvagediği/Çapar Mahallesi, 296 ada, 9 No.lu parsel üzerinde yer alan 807,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan, kapanan Ayvagediği Belediye Hizmet Binasının güney alt kısmındaki 4 (dört) adet dükkan ve bina içinde 7 (yedi) oda, 1 (bir) mutfak ve müştemilatının MESKİ’ye 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Seyahat kartı bedellerinde artış yapılması ve Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin güncellenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ikamet eden sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Mut İlçe Müftülüğü’nün 14/02/2018 tarihli ve 95 sayılı yazısı ile; İlimiz Mut İlçesi, Hacınuhlu Mahallesi, 111 ada, 240 No.lu parselde yer alan 6.275,45 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın 100,00 m2 lik kısmının vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığına (İlçe Müftülüğü) 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetlerden olan Ağaç Taşıma (Söküm ve Dikim) işine ait ücret tarifesinin 2018 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi’ne eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. MESKİ Yönetim Kurulu’nun 05/04/2018 tarihli ve 125 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılan, 28.000.000,00-TL iç borçlanmanın yapılabilmesi ve iç borçlanma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere MESKİ Genel Müdürü’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 17. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi için oluşturulan “Denetim Komisyonu Raporu”nun Meclis’in bilgisine sunulması.