Gündem 12 MAYIS 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Mayıs 2022 Perşembe Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Mayıs Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

         

 

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi,

 

02- 2022 mali yılı başlangıç ödenekleri, beklenmedik enflasyon ve piyasa döviz artışlarından dolayı yetersiz görülmüş ve belediyemiz performans programındaki faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinin olumsuz etkileneceği öngörülmüş olup; 2022 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için harcama birimlerinden gelen ek ödenek talepleri doğrultusunda hazırlanan Ek Ödenek İşlemi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevinin gelir kalemlerinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında (01.09.2022-31.08.2023) uygulanmak üzere değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Belediyemize 2025 yılına kadar tahsisli olan, Bozyazı İlçesi Merkez Mahallesi 702 ada 1 parsel No.lu taşınmazda mevcut Ahmet Yılmaz Saydam Kapalı Otopark ve Pazar Yerinin birinci katındaki yaklaşık 300 m² alanın, Mersin Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü adına İlçe Halk Kütüphanesi olarak yapılandırılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturmak amaçlı öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi kapsamında kentimizin dezavantajlı mahallelerinde belirlenen okul bahçelerine prefabrik spor salonları yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 11739 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan büfenin, 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'ye bedeli karşılığında işletme hakkının verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin işbirliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol için, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- AYKOME Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması  ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2022 tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında yapacağı spor organizasyonları içerisinde 03-04-05 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek “Kilikya Ultra Maratonu”nun diğer maraton tarihleri ile çakışması veya yakın olması, Atletizm Federasyonu takvimine alınması ve daha yoğun katılım sağlanabilmesi açısından 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi Kıyı Dolgu Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin kurum görüşü talebi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Akdeniz İlçesi Kent Merkezi Yenileme Alanı 1. Etap Proje Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden görüş alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Ticaret Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4 parselin bir kısmı, 103 ada 14 parselin bir kısmı, 103 ada 9 parselin bir kısmı, toplamda 12787 m²’lik alanın Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 1025 ada 34 parselin "Park Alanı" olarak planlanmasına ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 11.02.2022 tarih ve 2022/101 sayılı kararı ile dava konusu işlem iptaline karar verilmiş olup; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların Uygulanması" başlıklı 28. Maddesi hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 161 ada, 5 parselde konut ve teknik altyapı alanı yapımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 104 ada, 424 ve 427 parsellere ilişkin “Katı Atık Tesisleri Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16-  Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.04.2022 tarih ve 100 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kale Mahallesi 144 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Silifke Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Saray Mahallesi 98 ada 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 62 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 11110 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada, 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanına ile 1009, 2053 ve 1970 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli ve 30 sayılı kararı) gelen itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 65 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi (Tapuda Yenişehir İlçesi Çiftlik Mahallesi) 1158 ve 1161 parsellerin doğusunda yer alan Park Alanına “Trafo Alanı” işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Mezitli İlçesi Kaleköy Mahallesi sınırları içerisinde, imar planlarında işaretli olan 25 metre en kesitli taşıt yolunun, kamulaştırma yapılmaksızın kamu eline geçmesi ve planlama bölgesinin kamu terklerinin yasal sınıra çekilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli ve 28 sayılı kararı)  askı ilan süresi içerisinde gelen itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Mantaş Mahallesi 115 ada, 32 parselde yapılması planlanan Mezarlık Alanı talebine ilişkin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 14.maddesi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

23- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2022 tarihli ve 141 sayılı kararı)  askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

24- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.04.2022 tarih ve 76 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Puğkaracadağ Mahallesi, 124 ada 177 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

25- Mut İlçesi, Çortak Mahallesi 101 ada, 481 No.lu parsele ilişkin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

26-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2022 tarihli ve 87 sayılı kararı ile onaylan Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

27- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2022 tarihli ve 88 sayılı kararı ile onaylan Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Silifke İlçesi, Hacıisaklı (Yeşilovacık) Mahallesi, 1272 parsel içerisinde bulunan mülga Yeşilovacık Belediyesi hizmet binasının zemin katında bulunan 163F No.lu çok amaçlı salon ile birinci katında bulunan 163 No.lu idari bölümün bedeli karşılığında 5 (beş) yıl süre ile Deniz Kızı Turizm A.Ş. ye işletme hakkının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Anamur İlçesi 1. Etap (Merkez, Ören, Bozdoğan, Kaşdişlen Bölgeleri) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,