Gündem 12 Mart 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Mart 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

 

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                     Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 MART 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 6 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 676 numaralı parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Tarsus İlçesi sınırlarından da geçen 154 kV Nacarlı-Yenişehirlik Brş. N. Enerji İletim Hattına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarihli ve 2018/2-1(19) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beylice Mahallesi, 680-699-1822-1825 ve 1839 numaralı parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli ve 17 sayılı kararı ile onaylanan, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan 154 kV Akbelen Trafo Merkezi - Karacailyas Branşman’a kadar direk yerleri ve hattın gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Gülnar İlçesi, Mollaömerli Mahallesi, 104 ada, 13 parsel numaralı 7.529.09 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Mezarlık Yeri” olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye devam eden Kadın Konukevi’ne ait yönetmeliğin uygulamayla uyumlu hale getirilmesi lüzumu üzerine, Kadın Konukevi Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 28 ve 29. maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hizmet portföyünü oluşturan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği”  ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 21 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-J-4 pafta, 5514 ada, 12 ve 13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1363 No.lu parselde yer alan MESKİ’ye ait 1 adet, 1 No.lu terfi kaynak su deposunun bulunduğu taşınmazın, bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 16 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 9236 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 22.540,28 m2’lik ormanlık alanda “Atıksu Arıtma Tesisi” yapımına yönelik İdaremizce hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyon İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Belediyemiz, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi (İspanya) ortaklık anlaşması kapsamında; 15-24 Nisan 2018 tarihleri arasında , UNESCO Kürsüsü Türkiye'de “Foto Safari” eğitim ve tanıtım projesi gerçekleştirilmesi planlanmakta olup; Malaga'dan (İspanya) gelecek 10 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin (13 kişi), Başkent Üniversitesinden gelecek 10 öğrenci ile 1 öğretim üyesinin (11 kişi) Mersin/Tarsus’ta foto-safari süresince konaklama/yemek/ulaşım giderleri ve Malaga, Başkent, Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşacak üçer kişilik 10 grubun birlikte yürütecekleri, Tarsus’un fotoğraflanması çalışması sürecinde gerekli lojistik destek (ulaşım gibi) giderlerin Belediyemizin ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetlerden olan Ağaç Taşıma (Söküm ve Dikim) işine ait ücret tarifesinin, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi’ne eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 18 sayılı meclis kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4612 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, 1235 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi 229 ada 110 ve 220 parselde “Gelişme Konut Alanından Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Ayvagediği/Çapar Mahallesi, 296 ada, 9 parsel üzerinde yer alan 807,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan kapanan Ayvagediği Belediye Hizmet Binasının güney alt kısmındaki 4 dört adet dükkan ve bina içinde 7 (yedi) oda, 1 (bir) mutfak, 2 (iki) wc’nin, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının hazırlayıp Çukurova Kalkınma Ajansı’na sunacakları projelere ortak olmak ve eş finansman sağlamak hususunda karar vermek ve Belediyemizi temsil ile gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Belediyemizce hazırlanan; Temiz Deniz Projesi, Mut’tan Silifke’ye Uzanan Yeni Bir Destinasyon Alanı Oluşturma Projesi, Mersin Maker Lab Projesi, Anne-Çocuk Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi, Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı:, Geri Düşün Evi Projesi, Tarımsal Atıklarla Kompost Üretiyoruz Projesinin sunulması, projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda ilgili Daire Başkanlıklarımız tarafından uygulanması, gerekli olan eş finansmanın sağlanması, proje ortaklarının belirlenmesi ve bu kapsamda Belediyemizi temsil ile gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22. Avrupa Birliği’nin Ülkemizi de kapsayan hibe Çağrı Programları kapsamında Belediyemiz ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında oluşturulacak ortaklık, eşleştirme ve diğer yerel ortaklarla birlikte sunulacak projelerin kabul edilmesi halinde uygulanmasını, eş finansmanın karşılanmasını ve bu kapsamda Belediyemizi temsil ve gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. 2018 yılı içerisinde MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince (müteahhitler hariç) yapılan içme suyu, kanalizasyon arıza ve hat yapımı çalışmalarında zemin tahrip bedeli ve hafriyat bedeli alınmaması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 MART 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ilişkin plan hükümlerinde değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10161 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 392 ada 5 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi bağlantısını sağlayan Beşevler Köprüsü ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Mut İlçesi, Deveci Mahallesi ve Meydan Mahallesi, 798 ada, 1 No.lu parsel, 799 ada, 1 No.lu parsel, 800 ada, 1 No.lu parsel ve 801 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 15 ve 33 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 111-113-114-119-444 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-J-2 pafta, 2136 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı için, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli ve 144 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 754 ada, 1-2 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.