Gündem 12 Kasım 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Kasım 2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin III. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 KASIM 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 16:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

  1. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’ne KDV dahil 1.000.000,00-TL(birmilyontürklirası) yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  2. Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
  3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden; Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Büyükşehir Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
  4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. maddesi doğrultusunda 2017-2019 Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2019 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan Büyükşehir Belediyemizin 2019 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.