Gündem 12 Ekim 2018

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ekim 2018 Cuma Günü Saat 10:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Ekim Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                         Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 EKİM 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 10:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

1- Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinin 46.33.01.43/04.5.1.00/5/06.5.7.07 bütçe tertibinde bulunan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından; muhtelif Daire Başkanlıklarından alınan 111.725.800,00-TL toplam ödeneğin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 46.33.01.43/04.5.1.00/5/06.5.7.07 bütçe tertibine aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

2- Erdemli Belediye Başkanlığı tarafından ilçelerinde her yıl geleneksel olarak milli ve manevi bilinci yayma, halkın tarih, kültür, toplumsal anlayışlarını zinde tutma, moral ve motivasyonunu arttırma amacı ile gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gençlik festivali için 100.000,00-TL ödeneğin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanmasının ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

3- Mersin İli, Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi, 1924 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının, 30 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

4- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 33. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendine istinaden; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 13/03/2015 tarihli ve 261 sayılı karar ile kabul edilen ve halen yürürlükte olan “Memur Performans Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

5- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 74 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10849 ada, 1 No.lu  parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

6- Mersin İli, Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 107 ada, 243 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

7- Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, muhtelif yerlerde 2 adet Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Silifke Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli ve 122 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

8- Silifke Belediye Meclisi'nin 03.09.2018 tarihli ve 143 sayılı kararı ile reddedilen, Erdemli – Silifke – Taşucu 13 Bl. Hd. Devlet Yolu güzergahında (Km: 117+716-118+116 arası, Yeşilovacık (Hacıisaklı) imarlı kesiminden geçen kamulaştırma koridoruna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

9- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.07.2018 tarihli ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada, 3-4-5 ve 6 No.lu parselleri kapsayan alanlarda Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Silifke Belediye Meclisi'nin 03.09.2018 tarihli ve 146 sayılı kararı ile; Silifke Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli ve 210 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  09.04.2018 tarihli ve 281 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğinin iptali ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 EKİM 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 10:30’DA

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

1- Silifke Belediye Meclisi’nin 04/10/2018 tarihli ve 190 sayılı kararı ile uygun görülen, “Silifke Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 191 sayılı kararı ile uygun görülen “2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2- Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 1199 parsel No.lu 3.708,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan okul bahçesi ve iki katlı lojman ve binanın altındaki deponun olduğu tespit edilmiş olup; bahse konu taşınmaz üzerinde yer alan, 100,00 m²’lik lojman binası ve alt kısmındaki depo haricinde kalan eğitim verilen binaların, (235,00 m² ve 110,00 m²) Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıyayla Halk Eğitim Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 19 ada, 7 ve 8 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarihli ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen, Silifke Revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 tarihli ve 91 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 137 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde edilen 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6- “Mersin’de Sosyal Doku Araştırması” çalışmamız ile ödül alacağımız, 26 – 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde “Uluslararası İdealkent Ödülleri” konulu düzenlenecek olan Kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve beraberindeki heyetin katılmaları, katılım harcamalarının 2018 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.