Gündem 12 Aralık 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12 ARALIK 2016  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 ARALIK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile, Toroslar Belediyesi, Çavuşlu Mahallesi, 8887 ada, 2-3-4 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan  tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02- Mülga Kargıpınarı Belediye Meclisi’nin 10/02/2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 112 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiş olup; söz konusu meclis kararına ilişkin işlem yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 03- Mülga Çeşmeli Belediye Meclisi’nin 30/12/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiş olup; söz konusu meclis kararına ilişkin işlem yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 04- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 718 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05- Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 180 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 371 ada, 15, 16, 17 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 06- Anamur Belediye Meclisi’nin 11/10/2016 tarih ve 140 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Ören Mahallesi, P29C-22B-1A, P29C-22B-2B paftalarına isabet eden yaklaşık 7,6 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07- Anamur Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 90 sayılı kararı ile; Mersin İli, Maliye Hazinesine ait Yeşilyurt Mahallesi, 510 ada, 3 parsel ve Anamur Belediyesi’ne ait Göktaş Mahallesi, 908 ada, 56 parselin takasına yönelik Anamur Belediye Meclisi’nin 01.08.2013 tarih ve 172 sayılı kararının iptali ve planın eski haline dönülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08- Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 617 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 09- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 133 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada, 5 ve 6 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 10- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile, Silifke İlçesi, merkez mahallelerinde yer alan 12 adet caddenin genişliğinin 15 metrenin altında olması nedeni ile sokak olarak tanımlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 11- Silifke Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 131 sayılı kararı ile; sehven, Silifke İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 2087, 3040, 3041 No.lu parseller olarak çıkan Silifke Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 115 sayılı kararının “2087 ve 4723 No.lu parseller olarak düzeltilmesi ve ilgili parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12- Silifke Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 126 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 126 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-K-2 pafta, 1006 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2016 tarih ve 159 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9780 ada, 7 parsel ve 9815 adanın doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 ARALIK 2016 PAZARTESİ GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı Ulaşım Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 02- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 2016/10-1(108) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 287 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 03-  Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Şevket Sümer Mahallesi ve Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile; Değirmençay Mahallesi’nin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden değerlendirilmesi ve planlama süreci tamamlanana kadar uygulamaların durdurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, O32d23c2 pafta, 103 ada, 374 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/07/2016 tarih ve 681 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04/04/2016 tarih ve 58 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10112 ada, 1 ve 2 parseller ile 5912 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 754 ada, 1 ve 2 No.lu parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 115 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 137 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Atakent Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notuna ait 2 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 155 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Tapuda Çiftlik Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parsel, 140 ada, 6 numaralı parsel ve 141 ada, 1 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 2016/10-1(106) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Topçu Mahallesi, 164 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 2037 ada, 1 parsel No.lu 652 m2  miktarlı kargir ev ve bahçe niteliğindeki taşınmazın “Eğitim amaçlı kamu binası yapılması ve adının Ülker ÖZKAN” olması şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 15- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 150 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 314 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 16- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Akarca Mahallesi, 93, 94, 95 ve 96 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 17- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/09/2016 tarih ve 884 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2016 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ikamet eden sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine ödül verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 19- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve E.19853 sayılı yazıları ile; mülkiyeti Belediyemize ait, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 6 No.lu parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası zemin kat 106/H ve 106/I No.lu odaların MESKİ Hizmet Birimi olarak kullanılması amacıyla bedelsiz olarak MESKİ Genel Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 20- Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 178 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 394 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 21- Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2017 yılı için Zabıta Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 22- Mersin İli, Akdeniz, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde bulunan toplam 50 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama işleminin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 23- Mezitli Belediye Meclisi’nin 11/11/2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 103 ada, 7 parsel ve 308 ada, 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 24- Mezitli Belediye Meclisi’nin 07/11/2016 tarih ve 176 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 125 ada, 4, 6, 8 parseller ve 126 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 25- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili raporun görüşülmesi, 26- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; (I) sayılı kadro ihdası, (II) sayılı boş kadro değişikliği ve (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen kadroların ihdas edilmesi ve teşkilat şemasında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 27- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz bünyesinde 4857 sayılı Yasa kapsamında geçici işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 2016 yılı içinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 12 personel için, 12 kişi x 12 ay = 144 adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan 01/01/2017-31/12/2017 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili teklifin görüşülmesi, 28-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 880 parsele ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 29- Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.11.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 751 ada, 4,5,6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 30- Gülnar Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile Gülnar-Aydıncık İl Yolunun (km:0+000-31+832 arası) imarlı kesimden geçen kısmının mevcut imar planına uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 31- İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2017 yılı için İtfaiye Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 32- UKOME Genel Kurulu Kararına istinaden Serbest Bölge Kavşağında başlamak kaydı ile Turgut Özal Bulvarına giriş, Bulvarı takiben 139 No.lu caddeye giriş, caddeden sola 138 No.lu caddeye intikal, cadde üzerinden Okan Merzeci Bulvarına giriş yapılarak bulvarı takiben Mezitli İsmet İnönü Bulvarına intikal, Bulvarı sağa Üniversite Bulvarına giriş, Üniversite kapısı önünden “U” dönüşü yaparak bulvar üzerinden sağa tekrar İsmet İnönü Bulvarını takip ederek sağa, Vatan Caddesine intikal, cadde üzerindeki 36121 No.lu Sokak hizasındaki kontrolsüz kavşaktan “U” dönüşü yaparak tekrar bu 26,5 km uzunluğundaki güzergâhın tersi olması yönünde 6 Adet aracı kapsayacak şekilde 2886 sayılı yasa gereği Belediye Encümeni tarafından ihale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 33- Anamur Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 159 sayılı kararı ile kabul edilen Anamur Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 34- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte” revize yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesi, 35- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 19.11.2013 tarih ve 282 sayılı kararı ile kabul edilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 36- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/06/2016 tarih ve 627 sayılı kararına yapılan itiraz (Mezitli Belediye Meclisi’nin 07/03/2016 tarih ve 42 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi.