Gündem 12 Ağustos 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 12 AĞUSTOS 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi.  Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 AĞUSTOS 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Erdemli Belediyesi’nin düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenliği için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 50.000 TL maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Mut İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Küçük Sertavul Mevkii, 142 ada, 4 parselde arsa vasfında kayıtlı 1.775,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Cami ve Kuran Kursu” yapılmak üzere, Mut Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    Mezitli - TCDD Gar arasında yapımı planlanan raylı sistem için “Uygulamaya Esas Kesin Projelerin Hazırlanması” işine yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalesi sürecinin başlatılması için, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın “Raylı Sistem Projesi ve Yapımı” kodunda bulunan ödeneğin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,04-    İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın T-1 Cetvelinde yer alan taşıtlar yerine, İtfaiye Ön Müdahale aracı ile Yangına Müdahale aracı (Arazöz) alınması ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-    İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü uhdesinde bulunan MER-EK (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası) işletmesinde verilen hizmetin kalitesinin arttırılması için ekmek dağıtım - satış ve organizasyon işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların (T-1) cetveline eklenmesi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    Fiba tarafından görevlendirilen hakemler ve gözlemcilerin belediyemize bağlı Macit Özcan Spor Kompleksi’nde ücretsiz konaklama yapmaları, ayrıca ilgili kulübün belirleyeceği teknik heyet ve sporcuların da tesisten ücretsiz yararlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07-    Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut İlçelerinde bulunan toplam 36 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda kiralama işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili,  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-    Mersin İl Özel İdaresi tarafından geçmişte yapılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sulama amaçlı yapılacak olan ve “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin” bedel karşılığında mülkiyetinin de elektrik dağıtım şirketlerine devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,09-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 20 L-I pafta, 3205 ada, 2 numaralı  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Bozyazı Belediye Meclisi’nin 08.06.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile; Bozyazı İlçesi, Elmakuzu Mahallesi, 109 ada, 170 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Bozyazı Belediye Meclisi’nin 08.06.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile; Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 19 L IV-A, 19 L-IV-B   imar paftalarına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Anamur Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 739 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    Anamur Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada, 23 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 411 ada, 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 394 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 16 ada, 2 parsel, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ada, 1 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 83 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2351 ada, 15 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 86 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2350 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 3 ada, 9 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 AĞUSTOS 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Tapunun Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1001-1002 No.lu parseller ve 113 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Yeniyörük Mahallesi sınırları içerisinde 50.986,15 m2lik ormanlık alanda “Üniversite Tesisi” yapımına yönelik, İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,03- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01/07/2016 tarih ve 93 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Hürriyet-Cumhuriyet Mahallelerinde toplam 3 adet “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” gerçekleştirilmesi planlanmış olup; söz konusu alanların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı olarak belirlenmesi; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde uygulanması için Yenişehir Belediyesi’ne yetki verilmesi ve bu bölgelere ait projelerin hazırlanması, uygulanması ve gerektiği takdirde protokol imzalanması için Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim GENÇ’ in yetkili kılınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet verecek olan Akıllı Bisiklet Projesi kapsamında, bisikletlerin geç, hasarlı ve teslim edilmemesi durumundaki ücretlerin belirlenmesi,