Gündem 11 Şubat 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Şubat 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                                                                                                                                     Mehmet Özgür SANAL

                                                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DEYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, 31-L-1d pafta, 6 ada, 20 parsel numaralı, Kocahasanlı Mahallesi Mezarlığının yanında bulunan 984 m² yüzölçümlü alanın mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere Kocahasanlı Mezarlığı’na eklenmesine ilişkin şartlı bağış ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarihli ve 2019/1-1(6) sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 390 ada, 1 No.lu parsel ve 393 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Alt Yapı Koordinasyon Gelirleri başlığı altında yer alan bazı ücretlerde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi 334 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile; Erdemli İlçesi, Çarkcılı Mahallesi, 53 ada, 10 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Silifke Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 20 ada 219 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada 384 parsel ile Hacıisaklı Mahallesi 3208 parsellere ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ikamet eden sporcu ve antrenörlere ödül verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 19 J-3, 19 K-4 paftalar, 6305 ada 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Silifke Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli ve 02 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi Gazi Mahallesi 20 ada, 131 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği 2017/6343   Esas No ve 2018/37 karar No.lu Danıştay Altıncı Dairesi kararı gereği, yasal sürecinin mahkeme kararına uygun olarak tamamlanması için gerekli kararın alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli ve 6 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 33 ada, 1 parselin güneyinde bulunan Park Alanı içerisinde, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1757 ada, 18 parselin kuzeyinde bulunan Park Alanı içerisinde ve Burhan Mahallesi, 193 ada, 1 parsel ile 148 ada, 20 parsel çevresinde bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süreci içerisinde yapılan 5 (beş) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarihli ve 579 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12/01/2018 tarihli ve 56 sayılı kararı ile revize edilen, Otoparklar Yönetmeliğinin Açık Otopark İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Bölümünün revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. 12-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsk Devlet Drama Tiyatrosu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası ‘‘Buinsk: Diyalog Alanı’’ Halk Tiyatrosu Festivali’ne ‘‘Düğün Ya Da Davul’’ adlı yetişkin oyunu ile gidilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularından, oyunda görevli 20 (yirmi) personel ve idarecinin, bahse konu etkinliğe harcırahlı görevli olarak gönderilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Tarsus Belediye Başkanlığı'nın 31/12/2018 tarihli ve 41480 sayılı yazısı ile; Tarsus (Mersin) Kentsel Sit, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otoparkın bulunduğu 702 Ada, 1 parsel numaralı taşınmazın önceki sahibi olan ve Bozyazı Belediyesi’nin kuruluşunda görev almış Ahmet Yılmaz SAYDAM isminin, Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otoparkına verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile; Katı Atık Aktarma İstasyonları İle Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerine Kabul Edilecek Katı Atık ve Arıtma Çamuru Ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Anamur Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 94 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 892 ada, 23, 24 ve 25 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 199 ada ve civarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarihli ve 116 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarihli ve 219 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 136 ada, 7 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 60 sayılı kararı ile; Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 15-33 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile; Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 111-113-114-119-444 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 197 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 911, 912, 1207 ve 1208 No.lu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2017 tarihli ve E.21407 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan, tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi Bucaklı Mahallesi, 5 ada, 15 numaralı parsel içerisinde “Belediye Hizmet Alanı (BHA)- İçme Suyu Terfi İstasyonu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi 205, 206 ve 207 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarihli ve 123 sayılı meclis kararı ile; Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4079 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11- Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi 111 ada, 14 parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,