Gündem 11 Ocak 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 OCAK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 OCAK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-     Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,02-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazıları doğrultusunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli, (III) Sayılı Dolu Kadro Cetvelinde belirtilen kadroların değiştirilmesi, Teşkilat Şemasında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,03-    Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, C Plaka ile Toplu Taşımacılık yapacak olan araçlar için hazırlanan  C Plaka Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-    Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 2994 ada, 1 No.lu Parsel 3. Kat ve C blok 10 No.lu taşınmaz üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-    Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih ve 15/27 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan, Akdeniz İlçesi, Akdeniz Sebze ve Meyve Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Tesisleri içerisinde yer alan Emniyet Binası ve çevresindeki diğer taşınmazların elektrik sorununun çözülmesi amacıyla trafo yeri işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-    Silifke Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 34-38 pafta, 20 ada, 31 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 894 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 113 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-    20.11.2015 tarih ve 1167 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen 2016 yılı bütçesinde yer alan İller Bankası A.Ş’ den Kredi kullanılması ile ilgili Meclis Kararı’nın İller Bankası A.Ş’nin yazılı formatına göre yeniden düzenlenmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-     Mut Belediye Meclisi’nin 06.11.2015 tarih ve 128 sayılı kararı ile Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 93 ada, 1 No.lu Parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 146 sayılı kararı ile Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23-K- II pafta 134 ada, 2 No.lu parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-    Tarsus İlçesi Yeni Mahalle, 3248 ada, 11 ve 12 No.lu  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-    Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 168 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 145 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi sınırları içerisinde 21 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarih ve 137 sayılı kararı ile  Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 23- M-IV pafta, 6632 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-     Gülnar İlçesi sınırları dâhilindeki, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kamulaştırma koridoru ile imar paftaları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-    Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 148 ada, 79 ve 81 No.lu parseller ve 157 ada, 12 ve 13 No.lu parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.09.2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile Akdeniz ilçesi, Yaka Mahallesi, 121 ada, 47 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-    Silifke Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarih ve 95 sayılı kararı Silifke İlçesi, Saray Mahallesi, 81 ada, 170 No.lu parsel ve çevresi için hazırlanan Katlı Otopark Alanı için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında palan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile Silifke İlçesi sınırları içerisinde 13 adet trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-    Anamur Belediye Meclisi’nin 14.12.2015 tarih ve 8849 sayılı yazısı ile Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, Bankalar Caddesi’nin kısmen yayalaştırılması için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-    Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2015 tarih ve 2506011 sayılı yazısı  ile Anamur İlçesi, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesi ve çevresindeki taşınmazların bulunduğu 165 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, 166 ada, 2-3-4-8-9-10 No.lu parseller ile 2018 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-    Mezarlık Alanı olarak planlanması amacı ile 5403 sayılı Kanun kapsamında, Mersin İli Toprak Koruma Kurulunca tarım dışı kullanımı uygun görülen, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 789, 1383, 1441, 1442 parseller ile tapulama harici alanlardan oluşan 20,09 hektarlık alanın tarım dışı kullanım kararına ilişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atar Mahallesi, 312 ada, 25 parselin tarım dışı kullanım kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 1155 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 1154 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-    Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.06.2015 tarih ve 597 sayılı kararıyla onanan imar değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/2000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,28-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 186 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 032C12D2D pafta, 334 ada, 6-8-9-10 No.lu parseller ve 335 ada, 10-11-14-15 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-    Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi 10421 ada, 1 parselde bulunan 5574,00 m2  Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olan taşınmaz maliklerinden Emin UCUZ ve Faysal UCUZ yapılacak olan tesise Yusuf UCUZ ‘un adının verilmesi şartı ile 1000 er m2 toplamda 2000 m2 lik kısmını hibe etmek istemeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 2991 ada, 1 parsel No.lu 13059,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan bodrum kat, L blok 13-14-15 bağımsız bölüm No.lu dükkanların satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-    Silifke İlçesi, Keben Mahallesi, Aktepe Mevkii 138 ada, 3 parsel No.lu taşınmazın mezarlık yapılması şartı ile tamamının Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağış yapılmak istenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-    Bozyazı İlçesi, Karaisalı Mahallesi, Gölgeli Mevkii 149 ada 2 No.lu parselin mezarlık yapılması şartı ile tamamının Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağış yapılmak istenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 OCAK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurudere Mahallesi, 187-188 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02- Mersin İli,  Toroslar İlçesi,  Osmaniye Mahallesi,  21 L-I pafta,  1306 ada, 1 numaralı  parselin       kısıtlılığının  kaldırılması ile ilgili,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 23 N-III pafta, 4221 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10569 ada, 1-2-3 parseller ve 10570 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05- Mersin İli,  Tarsus İlçesi,  Fevziçakmak Mahallesi,  4397 ada,  17  (eski 13)  No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2204 ada, 1 ve 8 No.lu parseller ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan 1065 m2'lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 655 ada, 3 ve 4 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 543 ada, 6 ve 7 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 10890 ada, 2 No.lu parsel ve 10891 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1 /5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 I-III pafta, 10675 ada, 2 No.lu parsel ve 10676 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 J-II pafta, 4410 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 387 ada, 5-6 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,