Gündem 11 Nisan 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 NİSAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 NİSAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Aydıncık Belediyesi tarafından 4 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası “4. Kültür ve Tarım Festivali” için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçesinden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,02-    Silifke Kültür Haftası Düzenleme ve Yürütme Komitesi’nin yazıları ile; 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “43. Uluslararası Silifke Kültür Haftası” için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçesinden 75.000,00 TL  maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,03-    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İlimiz, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi 8. Sokakta bulunan mülga Tömük Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan 1/D No.lu odanın muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Tömük Mahalle Muhtarlığı’na bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İlimiz, Tarsus İlçesi, Böğrüeğri Mahallesi, Tokalıtaş Mevkii, 116 ada, 39 parselde arsa vasfında kayıtlı 3.390,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan ilköğretim, anaokulu ve lojman olarak kullanılan 220,00m2’lik kısmının ilköğretim, anasınıfı ve lojman olarak kullanımının devam edebilmesi amacı ile Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 20 (yirmi) yıllığına tahsis edilebilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Mevcut Parkların Islahı ve Yeni Parkların Yapımı tertibinden, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Mevcut Parkların Islahı ve Yeni Parkların Yapımı tertibine ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-    Mersin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3405 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifinin görüşülmesi,07-    Akdeniz İlçesi, Barış Mahallesi ile Mahmudiye Mahallelerini birbirinden ayıran ve Bahçeler Caddesi ile Burhan Felek Caddesi’nin kesiştiği kavşağa Şehit Astsubay Üst Çvş. Ömer KOCA isminin verilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-    Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 234 No.lu parsele ilişkin Silifke Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ‘nün 05.09.2014 tarih 10163 sayılı yazısı doğrultusunda İdaremizce hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 tarih ve 155 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-    Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.12.2015 tarih ve 70882455-755 – E.10031475 sayılı yazısı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Orman Bakanlığı’na ait 34.000 m2 alana ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 13349544-754-5662 sayılı yazısı doğrultusunda; Silifke İlçe Stadyumu’nun yer aldığı 245 ada, 272 parsel ve çevresine ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-    Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarih ve 9066 sayılı yazıları doğrultusunda; Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi, 35-1865 No.lu parseller ve çevresine ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, Konuş Mevkii, 29 K.III.A pafta, 685 ada, 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-    Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, N33.d.14.b pafta, 676 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 18-I-4, 18-H-3 pafta, 8166 ada, 1-2-3 parseller ve 8171 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-J-3 pafta, 1124 ve 115 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 542 ada, 12 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 374 ada, 1 parsel ve 375 ada, 1 numaralı parsele ilişkin idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-    Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, N33.d.14.c pafta, 137 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 656 ada, 6-7-8-9-10 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 349 ada, 3 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-    Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, Çomak Mevkii, 121 ada, 5-6-7-8-9-10-20-21-22 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Limonluk Mahallesi, 19 K-I pafta, İstemihan Talay Caddesi’ni 3. Çevreyolu’na bağlayan 18. Cadde üzerine isabet eden 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-    MESKİ Genel Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü’nün yazıları ile; E 2 Grubuna göre hazırlanmış olan MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ihdas cetveli ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-    Tapunun Mersin İli, Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 112 ada, 535 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; “Gemi ve Deniz Araçları Atık Alım Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.03.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Toroslar İlçesi’nde muhtelif yerlerde 10 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 2016/4-1(49) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirlikuyu Mahallesi, 123 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-    MERULAŞ A.Ş.nin sermaye arttırımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-    MBB Programlarında yer alan projelerle ilgili gündemde yer alan katlı kavşaklar ve gündeme alınacak projelerle ilgili altyapı kurum ve kuruluşlarınca yapılacak deplasmanlar nedeniyle oluşacak zemin tahrip bedeli, ruhsat harcı, keşif bedeli gibi kazı ruhsat bedellerinin ilgili kurumlardan alınmaması ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-    2016 Mali Yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda birleştirilen ödeneklerin ilgili daire başkanlıklarına aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 NİSAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurudere Mahallesi, 187- 188 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Mersin İli,  Toroslar İlçesi,  Arslanköy Mahallesi, 237 ada,  1-2-3 No.lu parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım  imar  planı  ve 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi, 255-256-257-522-523-614 ve 302 adaları kapsayan bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kuşçular Mahallesi ile Adana İli, Karaisalı İlçesi, Kıralan Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolun İlimiz sınırlarında kalan 3,5 km’lik kısmının yol ağına alınarak; Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 14 pafta, 741-850-743-819 ve 788 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 320 ada, 7 parsel ve 37 ada, 16-17-18 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07-    Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 155 ada, 13 No.lu parsel; 156 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-    Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 150 ada, 20-32-33-40 No.lu parseller ve 139 ada, 208 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09-    Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı  Mahallesi, Tırnak Yolu mevkii, 321 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım  imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dayıcık  Mahallesi, 135 ada, 6 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 421 ve 422 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 165 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, 166 ada, 2-3-4-8-9-10 No.lu parseller ile 218 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi,13-    Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 18 K-I, 18 K-II pafta, 7159 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Yenişehir İlçesi, Çiftlik, 10996 ada, 1,2,3,4 No.lu parseller; 10560 ada, 2 No.lu parsel; 10561 ada, 1 No.lu parsel; 10562 ada, 1 No.lu parsel; 10563 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/10000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mersin İli,  Mezitli İlçesi, Tece Mevkii, Deniz Mahallesi, 234 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 123 ada, 2 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 559 ada, 4 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,