Gündem 11 Mart 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mart 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                      Mehmet Özgür SANAL

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 MART 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli, Toroslar İlçesi, muhtelif yerlerde 2 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün “Çeşitli Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile ilgili teklifinin görüşülmesi,
 3. Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın 31.10.2018 tarih ve E.25571 sayılı yazısı ile Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 7890 ada 1 parsel, 7891 ada 9 parsel ve 7891 ada 11 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile Mersin İli Yenişehir İlçesi Emirler Mahallesi 102 ada 23, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onay yetkisinin devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi 1317 parselde “Günübirlik Tesis Alanı” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6.   Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile İsveç Raoul Wellenberg Enstitüsü’nün (RWI) işbirliğinde yürütülen “İnsani Kentler Projesi’ne personel görevlendirilmesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemizin yükümlülüğündeki borçların ödenebilmesi için, Deniz Bank A.Ş. lehine ipotekle ilgili olarak gerek banka nezdinde, gerekse Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde imzalanması gerekli tüm evrakı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (d) bendine göre T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya Belediye Başkanı ve / veya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40. Maddesine göre Başkan Vekiline yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8.  İlimiz, Mut ve Gülnar İlçeleri sınırlarında uygulanmak üzere Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve Belediyemiz işbirliğinde; Çanakkale Savaşı’nın 104. yıl dönüm etkinliği kapsamında; Türkiye ve Avustralya arasında savaş yıllarında başlayan dostluğu ve kardeşliği pekiştirerek tüm dünyada daha kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Çanakkale Şehidi torunlarından oluşan 10 kişilik grubun, 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne şehrine götürülüp Anzak torunları ile bir araya getirilmesi için yapılacak ayni veya nakdi harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3873,49 m²’lik orman sahaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi 1010 ve 1012 parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4107 ada çevresindeki Park Alanı içerisinde 2018/TR4 Trafo Alanı ile Yalınayak Mahallesi, 3592 ada 4 parsel içerisinde 2018/TR5 Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 329 ada 2 parsel çevresinde Park Alanı içerisinde 2018/TR1 Trafo Alanı ile Kazanlı Mahallesi, 398 ada 2 parsel içerisinde 2018/TR2 Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10569 ada 1-2-3 parseller ile 10570 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 MART 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

01- Tarsus (Mersin) Kentsel Sit, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarihli ve 2019/1-1(6) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada, 1 No.lu parsel ile 393 ada, 1 No.lu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03-Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, 334 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli ve 6 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 33 ada, 1 No.lu parselin güneyine 2018/TR1 trafo alanı, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1761 No.lu adanın kuzeyine 2018/TR2 Trafo alanı, Burhan Mahallesi, 193 ada, 1 No.lu parsel, 194 ada, 1 No.lu parsel, 195 ada, 1 No.lu parsel ve 148 ada, 20 kadastral parsellerin arasında Park Alanı içerisinde 2018/TR3 Trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.