Gündem 11 KASIM 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Kasım 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                             Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

01-  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Bozyazı Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Silifke Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Çamlıyayla Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Erdemli Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Mut Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Toroslar Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Gülnar Belediyesi 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Mezitli Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Yenişehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Anamur Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14- Tarsus Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15- Akdeniz Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Hayvan Parkının isminin “Mersin Büyükşehir Belediyesi Doğa Parkı” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 10558 ada 1 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın parsel ile ilgili kısmının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 05.09.2019 tarih ve 2018/1657E. 2019/855K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18- Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 6706 ada 7 parseli kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesi ve 01/01/2020-31/12/2021 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20- V. Uluslararası Mersin Maratonu’nun gelir giderleriyle beraber Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San. ve Tic. A.Ş. ile ortaklaşa hizmet organizasyonunun gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21- Şehit Astsb.Kd. Bçvş. Hüseyin Bulut isminin Çukurova Mahallesi Akbelen Bulvarı ile 230. Cadde Kesişimi Toroslar/Mersin kavşağına verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22- Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 12.09.2019 tarih ve 2018/1667E. – 2019/928 K. sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, 876 ada 71 ve 72 parsel sayılı taşınmazın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Rekreatif Alan” olarak tanımlanmasına ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

23- Silifke Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 2019/118 sayılı kararı doğrultusunda, TEDAŞ’ın 12.06.2019 tarih ve 1220 sayılı yazısı ile talep edilen 10 adet Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

24- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 466 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi Meydan Projesi kapsamında 1546 parselin bir kısmına gelecek şekilde konumlandırılan Trafo Alanının kaldırılarak 1801 parselin güneyine gelecek şekilde konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 24.09.2019-24.10.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmış olup; askı ilan süresi içerisinde ilgili karara yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

25- Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ile 108 ada, 3 parsel numaralı, Belediye Hizmet Alanı vasıflı 3.866,07 m² yüzölçümlü taşınmazın 25 (yirmibeş) yıllığına MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

26- Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesinde bulunan Ahmet Ersoy Caddesinin isminin “Şehit Ahmet ERSOY Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

27- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 453 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 11111 ada 2 parsel, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2019 tarih ve 2018/1072E. 2019/683K. sayılı kararı doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

28- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 110 sayılı kararı doğrultusunda, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

29- Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 500 ada 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

30- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 88 sayılı kararı doğrultusunda, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi sınırları içerisinde TR2 No.lu Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

31- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 87 sayılı kararı doğrultusunda, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi sınırları içerisinde 2019/TR1 No.lu Trafo Alanı, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde TR4 No.lu Trafo Alanı, Nusratiye Mahallesi sınırları içerisinde TR5 No.lu ve TR6 No.lu Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

32- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararı doğrultusunda, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi sınırları içerisinde TR4 No.lu Trafo Alanı, Sarıibrahimli Mahallesi sınırları içerisinde 2019DM No.lu Dağıtım Merkezi işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

33- Mut Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, Mut İlçesi, Cumhuriyet ve Meydan Mahalleleri kapsamında yeni açılan sokaklara isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

34- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 461 sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık, ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04.10.2019-04.11.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup; bir aylık askı ilan süresi içerisinde ilgili karara yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

35- Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11.09.2019 tarih ve E.125239 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi, 362 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

36- Gülnar Belediye Meclisi’nin 04.10.2019 tarih ve 49 sayılı kararı doğrultusunda, Gülnar İlçesi, Kuskan Mahallesi, 307 ada, 14 No.lu parselde Zeytinyağı Üretim Tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

37- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünce, Gülnar İlçesi, Koçaşlı ve Tepe Mahalleleri muhtelif parseller üzerinde yapılması planlanan 380 KV Akkuyu Nükleer Güç Santrali Trafo Merkezi’ne ilişkin hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

38- Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından 2019 Yatırım Programına alınan, Mersin Serbest Bölge-Mezitli-Cumhuriyet Raylı Sistem Hattının Yapım İhalesine 2019 Mali Yılı içerisinde çıkılacağından ödenek durumunun yetersiz olması nedeniyle muhtelif  Daire Başkanlıklarından ödenek aktarımı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

39- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 523 sayılı karar içeriğinde yer alan “475 sayılı karar” No.sunun “476” olarak düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

40- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 516 sayılı karar içeriğinde yer alan “475 sayılı karar” No.sunun “476” olarak düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

41- Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 4512 No.lu parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararının ve bu plana itirazın reddine dair 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 12.09.2019 tarih 2018/1681E. ve 2019/945K. sayılı kararla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

42- Mezitli İlçesi, tapuda Bozön Mahallesi, 2827 No.lu parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararının ve bul plana itirazın reddine dair 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 12.09.2019 tarih 2018/1518E. ve 2019/926K. sayılı kararla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

43- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 224 ada 4 sayılı parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz süresinde cevap verilmeyerek zımni reddine ilişkin işlemin iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2019 tarih ve 2018/1693E. 2019/934K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

44- Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 1190 parsel numaralı taşınmazın bir kısmına “Mezarlık Alanı” işaretlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

01-  Mut İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 102 ada, 153 ve 154 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 3837 ada 8 ve 9 no.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Toroslar İlçesi, Güzelyayla 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine yönelik değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Tarsus Belediye Başkanlığının 05.08.2019 tarih ve 21642 sayılı yazısı doğrultusunda, Mersin İli, Fevzi Çakmak Mahallesi 224 ada 52, 55, 86, 53, 30, 31, 35, 36, 37 nolu parsellerin “ Yüksek Öğretim Tesis Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Tarsus Kaymakamlığı’nın 20.06.2019 tarih ve 2709 sayılı yazısı doğrultusunda, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 170 ada 1 parsel numaralı taşınmazın “Yüksek Öğretim Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 2019/136 sayılı kararı ile kabul edilen Taşucu 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 90 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3403 adanın doğusu ile 3404 adanın batısında bulunan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) Projesi kapsamında Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve resmi kurumlar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile EDS sisteminin kurulması ve 10 yıl süreye kadar işletilmesi  işi ihalesini yapmak üzere Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Arasında Menopoz Okulu Açılmasına Dair İş Birliği Protokolü yapılması ve planlanan İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu,  Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,