Gündem 11 AĞUSTOS 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Ağustos 2022 Perşembe Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Ağustos Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

                                             

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini Tam Burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve anne veya babası Mersin'de ikamet eden öğrencilere Öğrenim Yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarihli ve 27 sayılı kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı 39.370.000,00-TL ek ödeneğinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi doğrultusunda görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” başlıklı 34. Maddesinde düzenleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Askı ilan süresi içerisinde Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Askı ilan süresi içerisinde Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Silifke İlçesi sınırları içerisinde 5 (beş) adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatına ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarihli ve 2022/52 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Askı ilan süresi içerisinde Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Askı ilan süresi içerisinde Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/02/2021 tarihli ve 92 sayılı kararıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında gerçekleştirilecek işbirliği neticesinde açılması planlanan Sosyal Uyum Merkezi’nin faaliyetlerine başlayabilmesi için protokol imzalama yetkisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiş olup; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi doğrultusunda söz konusu kararda yer alan “hassas topluluklar” ifadesinin “sığınmacılar ve ev sahibi topluluklar” ifadesi ile değiştirilerek meclis kararının yenilenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 231 ada 8 parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı - MBB Kültür Merkezi” olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,