Gündem 10 OCAK 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Ocak 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- “Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” projemize ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince ''Banka Kredisi veya Tahvil İhracı'' yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 2.489.543.089,88-TL tutarında kredi temin edilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Belediyemize bağlı toptancı hal kompleksleri içerisinde faaliyet gösterenler meslek mensubu esnaflardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla bahse konu Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili Üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 1 kişi x 12 ay = 12 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret tarifesinde “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”nın gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Çocuk Gelişim Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Maliye Hazinesi ile hisseli olduğumuz Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 5679 Ada 2 parsel nolu arsa niteliğindeki üzerinde Hürriyet İlkokulu bulunan taşınmaza 2022 Temel Eğitim Programı kapsamında okul yapılması planlandığından devri istenen Belediyemiz hissesi oranında 144 m² yüzölçümlü alanın, okul yapılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süre ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Büyükşehir Belediyemizin; Üniversiteler, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Ziraat Odaları, Kooperatifler ve Birliklerin ortak projelerin uygulanması adına talep edilen arazi makinelerine ait elektrik, yakıt, bakım, onarımı ve benzeri giderlerinin taraflarından karşılanması kaydıyla, kullanım haklarının bedelsiz olarak verilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin İli Tarımsal Faaliyetleri Yayma, Geliştirme ve Destekleme Projesi kapsamında üreticilere destek verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- 2022 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosu, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapan personel ile 2022 yılında da boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi ve hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi 633 ada 19 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki Erdemli Alata Hal Tesisi’nde yer alan 52 bağımsız bölümün satışı ve satış için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- İlimizde sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması sebebiyle, sosyal belediyeciliğin gereği olan dezavantajlı vatandaşlarımızın daha hijyenik, kaliteli, uygun fiyatla ve sürdürülebilir koşullarda ekmeğe, yemeğe ulaşmasını sağlamak için ekmek fabrikası ve büfesi kurmak-işletmek, mahalle mutfakları kurmak-işletmek, konaklama tesisleri, öğrenci yurtları ve kreş kurmak-işletmek ve kafeterya işletmek amacıyla “Mersin Büyükşehir Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Avrupa Birliği’nin ülkemizi de kapsayan 2022 hibe “Çağrı Programları” ve Yerel ve Ulusal Kurumlar tarafından 2022 yılında yayınlanan “Proje Teklif Çağrıları” kapsamında Belediyemizi temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlar ve çocuklar için verilen günlük harçlık miktarının belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Mesleki Eğitim Merkezi projesinin gerçekleştirilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği arasında Gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediyemizin temsilinde ve gerekli belgelerin imzalamasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalanması hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetkisi verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Tarsus İlçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde toplam 13 adet  “Trafo Alanı” işaretlenmesi için ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.12.2021 tarih ve 176 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi 11617 ada 1 parsel, 11914 ada 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 185 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 131 ada 1 parsel ve 132 ada 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 187 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Turgut Özal Bulvarı ile 132. Cadde arasında bulunan Üstgeçide ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi (Akdeniz Mahallesi) 3552 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişiklik teklifine ilişkin Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 183 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

23- Mut İlçesi, Kültür Mahallesi, 11 ada 255 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişiklik teklifine ilişkin Mut Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 112 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

24- Yenişehir İlçesi tapuda Bahçe Mahallesi 2352 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli NİP Plan Hükümlerine plan notu ilave edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

25- Mut İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 121 ada 8 parselin "İmalathane Tesis  Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin Mut Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 102 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

26- Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 916 adanın kuzeyinde bulunan "Park Alanı" ve Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Civciv Mahallesi) 489 ada 24, 25 ve 51 nolu parsellerin "Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişiklik teklifine ilişkin Mut Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

27- Mersin Büyükşehir Belediyesi “Denetim Komisyonu”na üye seçilmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen "Mezitli İlçesi, Kaleköy Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 73 ve 74 parsellere ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 184 sayılı kararı ile kabul edilen Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 9416 ada 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanı ile 1009, 2053 ve 1970 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar İlçesi 1. Etap (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2021 tarih ve 358 sayılı kararı) gelen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen Toroslar İlçesi 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar İlçesi Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.10.2021 tarih ve 486 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Anamur İlçesi 1. Etap (Merkez, Ören, Bozdoğan, Kaşdişlen Bölgeleri) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Belediyemizin kurulmakta olan “Elektronik Ücret Toplama Sistemi” ne dahil olmak (kaydıyla) isteyen tüm işletmecilere, Mobil NVR (Kamera Kayıt) sistemi kapsamında ortaya çıkacak söz konusu masraf için destek vermesi; bunu yaparken de sistemin kurulum aşamasında masrafın %50’sinin hibe olarak Belediyemizce karşılanması, kalan %50’lik masraf tutarının ise cüzi taksitlerle Belediyemize ödenmesi şeklinde borç verilerek destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,