Gündem 10 Eylül 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Eylül 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Eylül Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk sahasında bulunan sinyalizasyon tesisli kavşaklarda kurulacak olan “Trafik Yönetim ve Kontrol Merkezi Sistemi” işi için, şehir merkezinde bulunan sinyalizasyon tesisli kavşaklara hakim, merkezi bir bölgede 400-500 m2 aralığında kapalı alanı, 500-600 m2 aralığında açık alanı bulunan bir taşınmazın kiralanabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Erdemli Belediye Başkanlığı ekte yer alan 17.08.2018 tarih ve 68286168- sayılı yazısı ile; ilçelerinde her yıl geleneksel olarak milli ve manevi bilinci yayma, halkın tarih, kültür, toplumsal anlayışlarını zinde tutma, moral ve motivasyonunu arttırma amacı ile gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden 100.000,00-TL maddi destek talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- İhtiyaç sahiplerine verilmek şartıyla yapılacak olan gıda, temizlik, giyim ve yakacak gibi ürünlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-g maddesi gereği bağış olarak kabulü ve bağışçı derneklerle protokol imzalamak üzere Büyükşehir Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2018 tarih ve E.145152 sayılı yazısı doğrultusunda; İlimiz, Aydıncık İlçesi sınırları içerisinde bulunan “ Aydıncık Yat Limanı Revizyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi için kurum görüşü verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- ‘’Mersin Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’’in Sayıştay görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.12.2016 tarih 1253 sayılı kararı ile, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Alifakı ve Heleke Mahalleleri ve Erdemli İlçesi Alata Mahallesinde bulunan 3 adet yerleşik arazi üzerine ‘Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulması planlandığı belirtilmiştir. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Tic. Ve San. Odası, Tarsus San. Ve Tic. Odası, Erdemli Tic. Ve San. Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan projeye Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Üret. Özel Güv. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. Şirketimizin beher değeri 20.000-TL (Yirmibin Türk Lirası) olan toplam 25 hisse ile bu iş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile kurulacak olan Anonim Şirkete 500.000-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) sermaye ile ortak olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin İli, Mut İlçesi Doğancı Mahallesi 500 ada, 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Mersin İli, Mut İlçesi, Kayaönü mahallesi 101 ada, 495 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Akdeniz-Mezitli-Toroslar-Yenişehir İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap çalışmaları kapsamında DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce Mezitli Davultepe-Tece Bölgesinde yer alan YKM Yakaköy-Mezitli Sulama Sahasının iptal edilmesi halinde 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etaba ilişkin görüş verileceği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 1. Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarihli ve 2018/6-1(63) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mut İlçesi, Civciv Mahallesi, 345 ada, 34 No.lu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Mut İlçesi,  Deveci Mahallesi ve Meydan Mahallesi, 798 ada, 1 No.lu parsel, 799 ada, 1 No.lu parsel, 800 ada, 1 No.lu parsel ve 801 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 103 ve 104 No.lu parseller ve 271 ada, 5-6-7-8-9 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mersin Limanı kapasite ve işlevselliğinin arttırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planına ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarihli ve 317 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 20 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 109  sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 229 ada, 110 ve 220 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9.  Mersin İli, Silifke İlçesi, Camikebir ve Gazi Mahallelerini birbirine bağlamak amacıyla Göksu Nehri üzerinde 4. köprüye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 75 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 6746 ada, 5 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 78 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 9628 ada, 1 No.lu parsel ve  Yaka Mahallesi, 9714 ada, 2 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 77 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 199 ada, 13 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Tapunun, Mersin İli, Anamur İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 518 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, 114 ada 1, 3, 6, 24, 33, 34, 58 62, 63, 64 ve 67 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin Anamur Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.