Gündem 10 Ekim 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Ekim 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Ekim Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

      

                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 


BİRİMLERDEN GELEN KONULAR


01- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.09.2022 tarihli ve 76 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada 4, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


02- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 148 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 parselin güneyinde bulunan alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


03- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 147 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 36 ve 37 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


04- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 146 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 39 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 145 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 171, 172, 334, 336, 369, 370, 385, 553 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


06- Erdemli İlçesi, Kargıpınar Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi ile Kevser Sokak arasındaki 7 m en kesitli imar yoluna 12200 Sokak numarasının verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 65 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3085 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


08- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.09.2022 tarih ve 56 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


09- İdaremizce hazırlanan; Deliçay ile Tarsus İlçe sınırı arasında, üst ölçekli plan kararlarında belirtilen sanayi ve çalışma alanları koridoru ile Kazanlı, Sarıibrahimli, Nacarlı ve Huzurkent yerleşim alanları ve diğer kırsal yerleşim alanlarını kapsayan “Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 2. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,


10- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısı ile Anamur İlçesi Güneybahşiş Mahallesi sınırları içerisinde kuruluş işlemleri devam eden Anamur Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi sınırları kesinleştiği bildirilmiş olup; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 15 paydan 2 pay hisse ile kurucu ortak olması ve oluşacak müteşebbis heyette Büyükşehir Belediyesini temsil edecek kişilerin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 2022 Mali Yılı için temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, sendika ödeneği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık primi ödemeleri, müteahhitlik hizmetleri ve taşıt kiralaması giderleri tertiplerindeki ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği tespit edildiğinden; söz konusu ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla ilgili tertiplere ödenek aktarılması ile ilgili konunun görüşülmesi,


12- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında "Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,


13- Türkiye Kızılay Derneği Mersin Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; kan ihtiyacı duyan hastalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ilimiz genelinde kan alma aracı olarak kullanılmak üzere 1 (bir) adet otobüsün tahsis edilmesi istenildiğinden; Mersin Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan 33 R 6829 plakalı otobüsün kan alma aracı olarak taşınır kaydı ile birlikte devredilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


14- 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Güney Kore’nin Daejeon kentinde 7. UCLG Dünya Kongresi (Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi) düzenleneceği bildirilmiş olup; Meclis Üyemiz Ünzile KURU’nun, söz konusu kongreye Büyükşehir Belediyemizi temsilen katılmak amacıyla 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yurtdışına gitmek üzere görevlendirilmesi ve harcırahının 2022 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi,


15- Mut İlçesi, Göksu Mahallesi 331 ada 15 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Mülga Belediye Hizmet Binası, zemin üstü 1. katta 4 Oda ve Başkanlık Odasının Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına “Göksu İlköğretim Okulu” olarak kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süreli tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


16- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin talebi doğrultusunda; %99,996 hissesi Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan şirketin, Silifke Kargıcık Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi için yatırım amaçlı kurulan "Mersin Kargıcık Turizm ve Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ortağı olarak faaliyette bulunduğundan bahisle, Denizkızı Turizm A.Ş'nin 10.000.000,00-TL sermaye artırımı ile ilgili konunun görüşülmesi,


17- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli, teşkilat şeması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması ve birimler arası ödenek aktarımı ile ilgili konunun görüşülmesi,


18- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2022 tarihli ve 484 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,


19- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2022 tarihli ve 485 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,


KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR


01- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli ve 93 sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 ve 2023 yılında yapacağı spor organizasyonları içerisinde yer alan “Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu” ve “Uluslararası Mersin Maratonu”nun diğer maraton tarihleri ile çakışması veya yakın olması, Atletizm Federasyonu ile yapılan istişare neticesinde faaliyet takvimine alınması ve daha yoğun katılım sağlanabilmesi açısından tarih değişikliği yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


02- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerine Konser Bilet Ücreti eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


03- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerine Şehir Tiyatroları Bilet Ücreti eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


04- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesine 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince talep edilen belgeler için ücret eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


05- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerine “Hobi Parkı Aylık Kiralama Ücreti” eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


06- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz İlçesi, İstiklal Caddesi’nin Tren Garı ile Özgür Çocuk Parkı kavşağı arasında bulunan kısımda yol düzenleme projesi hazırlanmış olup; proje alanında zemin katta yer alan dükkanlarda tabela ve gölgelik düzenlemesi yapılması planlandığından proje alanında yer alan dükkanların tabela ve gölgelik yapım masraflarının tamamının, 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


07- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu Çalışma Esaslarına, Usullerine ve Oluşumuna İlişkin Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


08- Mut Belediye Meclisi’nin 05.08.2022 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 mali yılı 22.000.000,00-TL ek ödeneğinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi doğrultusunda görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


09- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.09.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 mali yılı 65.000.000,00-TL ek ödeneğinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi doğrultusunda görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


10- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 2022/86 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 mali yılı 70.000.000,00-TL ek ödeneğinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi doğrultusunda görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


11- ''Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yaptırılması İşi''nin Ana Planın revizyon çalışmasında genel çerçevesi onaylanan raylı sistem hatlarının koridor bazlı ulaşım etütleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


12- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01/10/2021 tarihli ve 124 sayılı kararı ile uygun görülen ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/11/2021 tarihli ve 538 sayılı kararı ile onaylanan; Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 191 ada, 10 ve 13 (eski 11 ve 12 parsel) parsellere ilişkin plan değişikliği teklifine askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Erdemli Belediye
Meclisi’nin 01/07/2022 tarihli ve 84 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


13- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarih ve 102 sayılı kararı ile görüşülen Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


14- Aydıncık Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2022 tarih ve 3799 sayılı yazısı doğrultusunda; Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 3857, 3858, 3859 ve 3860 parsellerde “Millet Bahçesi” yapımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


15- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan; Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


16- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde gelen 3 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin Silifke Belediye Meclisi’nin 01.07.2022 tarihli ve 2022/66 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


17- Askı ilan süresi içerisinde Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2022 tarih ve 148 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


18- Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2022 tarih ve 313 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


19- Mersin Halciler Derneği ile Gıda Toptancıları esnaflarının talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Hal Mahallesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinin (Merkez Hal) komisyoncular ve toptancılar kısmında bulunan Hal İçi Küme Evler Sokağın aksının kısaltılarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


20- Askı ilan süresi içerisinde Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 34. Cadde Batı Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2022 tarihli ve 366 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


21-“Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge (Kocavilayet-Bozön Kesimi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


22- Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2022 tarih ve 205 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


23- Toroslar 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli ve 204 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,