Gündem 10 Ekim 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 10 EKİM  2016  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI EKİM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 EKİM 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLANMECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Konaklar Mahallesi, 327 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02- Tapunun Mersin İli, Erdemli İlçesi, Türbe Mahallesi, 129 ada, 78 ve 124 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine askı süresi içerisinde yapılan iki adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 03- Tapunun Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 162 ada, 4 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 04- Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Belçınar Mahallesi, 124 ada, 66 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05- Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 281 ada, 8 parsel numaralı taşınmazda trafo yeri işaretlenmesine yönelik idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 06- Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada 50 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07- Anamur Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 739 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke sınırları içerisinde Mülga Taşucu Belediyesi’nin 03.05.2013 tarih ve 2013/34 sayılı Meclis Kararının geçersiz kabul edilmesine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 09- Silifke Belediye Meclisi'nin 01.08.2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 44 ada, 31 parsel; 22 ada, 72 parsel; 227 ada, 65 parsel; 673 ada, 4 parsel ve 245 ada, 290 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 10- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 11- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12- Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 405 ada, 4 no.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13- Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 200 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14- Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinin 23.08.2016 tarih ve E.30971 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 4427 numaralı parselin bulunduğu alana ilişkin 1/25000 ölçekli nazım , 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 29.06.2016 tarih ve 2015/1423 E., 2016/1077K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilmiş olup, İYUK’un 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gelincik Tepesi ve Yakın Çevresi Planlama Alanı için, İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 96 (UİP- 947,43) sayılı kararı ile onaylanan; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 5491 ada, 1, 2, 3 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 122 (UİP- 9214,7) sayılı kararı ile onaylanan; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 8166 ada, 1, 2, 3 numaralı parseller ve 8171 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2016 tarih ve 241 sayılı kararına (Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2016 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı) yapılan itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19- Mersin İli idari sınırları kapsamında; ilin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içinde kurgulayacak, Mersin lirinin küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesini sağlamak amacı ile İdaremizde çalışmaları başlatılan Mersin Çevre Düzeni Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.