Gündem 09 Temmuz 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Temmuz 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Anamur Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarihli ve 54 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 256 ada, 29 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Anamur İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 518 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada, 132 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarihli ve 2018/6-1(63) sayılı kararı ile; Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarihli ve 389 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada, 2 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarihli ve 2018/6-1(62) sayılı kararı ile; Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 228 ada, 37 ve 42 No.lu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Aziz Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması amacıyla Bakanlığa iletilen ve Bakanlıkça da uygun bulunan 17 (on yedi) şehidimizin isimlerinin yol, meydan ve kavşaklara verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yazısı ile; Yenişehir İlçesi, Değirmençay Mahallesi, 399 ada, 8 No.lu parselde kayıtlı eski Değirmençay Belediye Hizmet Binası altında yer alan 281,00 m² yüzölçümlü kâgir dükkan ve arsası vasfında taşınmazın 20,00 m²’lik bir odasının, geçici olarak Değirmençay Jandarma Karakol Komutanlığı kuruluncaya kadar Asayiş Hizmet Noktası amaçlı kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Toroslar Kaymakamlığı’nın yazısı ile; Yenişehir İlçesi, 1750 ada, 1 No.lu parselde kayıtlı 797,00 m² yüzölçümlü, üzerinde Demirtaş Veysel Karani Camii ve Kuran Kursu bulunan taşınmazın, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla, Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 20 (yirmi) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. 3-4 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla İğneoyası Festivali ile 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla Moto Festivali giderleri için belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden Çamlıyayla Belediyesi’ne 100.000,00.-TL maddi destekte bulunulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 159 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Derneği’ne (Yenişehir Cemevi) KDV dahil 850.000,00-TL (sekizyüzellibin) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Mut Belediyesi’nin talebi üzerine; Mut İlçesi’nde bulunan toplam 15 (onbeş) adet cadde ve sokağın isimlendirmelerine yönelik düzenleme ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Bozyazı Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarih ve 24 sayılı kararı; ile Bozyazı İlçesi, Gürlevik Mahallesi, 619 Sokak isminin Ahmet KOCAMEN Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Silifke Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarih ve 93 sayılı kararı ile reddedilen; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 331 ada 212-213 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarih ve 124 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Trafo Alanı işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29/05/2018 tarih ve 92172 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, “Erdemli Su Temini Sisteminin Rehabilitasyonu ve Derin Deniz Deşarjı İşi” kapsamında “Derin Deniz Deşarj Hattı”na yönelik olarak hazırlanan "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi"ne ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 391 ada 1 No.lu parsel ve 392 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 2 ada, 522 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 869 ada, 6-7-8-9-10-11 ve 12 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 47 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 121 ada 3, 4, 23, 24 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 62 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 3991 ve 3992 adaların çevresine Park Alanı ve Yol Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1834 No.lu parselde toplu konut yapımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarihli ve E.223 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 860 ada, 11 parsel No.lu mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazın ortak proje kapsamında “Sağlık Tesis Alanı” olarak işaretlenmesi yönünde İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.