Gündem 09 Nisan 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Nisan 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 9 NİSAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mut İlçesi, Civciv Mahallesi, 345 ada 34 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Bozyazı Belediye Meclisi’nin 08.03.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı ile; Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekmen Mahallesi, Limanağzı mevkii, 255 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Bozyazı Belediye Meclisi’nin 08.03.2018 tarihli ve 12 sayılı kararı ile; Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 535 ada, 35 ve 36 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketine ait iskele yapısında değişikliğe gidilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin kurum görüşü talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Opet Terminal Alanı Denizdibi Boru Hattı ve Şamandıra Sistemi Amaçlı İmar Planı kapsamında bulunan boru hattı ve şamandıraların yerinin değiştirilmesi ve bir adet yeni şamandıra ilave edilmesine yönelik olarak hazırlanan Opet Terminal Şamandıra Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. İşletme hakkı Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.de bulunan; mülkiyeti belediyemize ait, İlimiz Akdeniz ilçesi, Karaduvar Mahallesi No:5 adresinde bulunan 24557 m² alana sahip (Açık Otopark), Karacailyas Mahallesi Modern Evler güneyindeki 6049 m² alana sahip (Açık Otopark), Camişerif Mahallesi Merkez Bankası önü ve karşısında bulunan 2048 m²  alana sahip (Açık Otopark) ile Karacailyas Mahallesi Takran Mevkiinde bulunan 1700 m² alana sahip (Açık Otopark) alanlarının işletme hakkının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. İlimiz, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 139 parsel numaralı 3.240,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliklerinden Zübeyde AĞDIRAN’ın 13/02/2018 tarihli dilekçesine istinaden, kendisine Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 139 parsel numaralı 11,02 m2’lik hissenin karşılığında 3 adet mezar yeri verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 1526 No.lu parselde kayıtlı mülga belediye hizmet binası üst katında yer alan 450,00 m2 alanlı Sebil Düğün Salonu’nun Çamlıyayla Belediyesi hizmetlerinde düğün salonu olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ikamet eden sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine ödül verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Belediyemizin 2018 Yılı Bütçesi Taşıt Alımı T-1 Cetvelinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kısmına 1 adet kamyon üzerine monteli yaklaşık 12.000 litre kapasiteli akaryakıt tankeri ile kontrollük ve malzeme nakli hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabin kamyonet (Pikap) eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/07/2014 tarihli 306 ile 311 sayılı ve Tarsus Belediye Meclisi’nin 05/06/2014 tarihli ve 66 sayılı kararları ile belediyemize devredilen, Tarsus İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 631 ada, 2 parsel numaralı, 34.799,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki Kültür Park’ın içerisindeki 100,00 m2’lik mescidin bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Tarsus İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Çamlıyayla İlçe Müftülüğü’nün 12/03/2018 tarihli ve 107 sayılı yazısı ile; İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Fakılar Mahallesi, 154 ada, 8 No.lu parselde kayıtlı 2.576,63 m² yüzölçümlü kargir cami, su deposu, kargir imam evi ve mezarlık vasıflı taşınmazın yıkılmak üzere olması sebebiyle yerine cami ve müştemilatı yapılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Diyanet İşleri Başkanlığı adına (Çamlıyayla İlçe Müftülüğü) tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün 06.02.2018 tarihli ve E.49989 sayılı yazıları doğrultusunda; Erdemli-Silifke-Taşucu 13.Bl.hd. Devlet Yolu Güzergahında Km:117+716-118+116 arasında kamulaştırma koridoru ile imar planındaki yolların uyumsuzluğunu gidermek için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Mut Belediye Başkanlığı’nın 22.02.2018 tarihli ve 73763357-821-E.164-1972 sayılı yazısı ile; 15-16-17 Haziran 2018 tarihleri arasında Mut’ta gerçekleştirilecek olan 56. Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festival giderleri için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 100.000,00 TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 30 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-K-4 pafta, 3782 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Erdemli Silifke Taşucu - 13. Bl. Hd. Devlet Yolu güzergahında Km: 52+288.97 – 52+524.21 arasında kamulaştırma koridoru ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarihli ve 65 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 124 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-L-1 pafta, 11125 ada, 83 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile (Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03/04/2018 tarihli ve 42284 sayılı teklif yazısına istinaden) (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20.  MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 Yılı Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan ve 30.11.2017 tarihli ve 13 sayılı MESKİ Genel Kurul Kararı ile onaylanan ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018 Mali Yılı Bütçesinde Bütçe Denkliği 28.000.000,00 TL iç borçlanma ile sağlanmış olup; MESKİ Yönetim Kurulu’nun 05/04/2018 tarihli ve 125 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılan, söz konusu 28.000.000,00 TL iç borçlanmanın yapılabilmesi ve iç borçlanma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere MESKİ Genel Müdürü’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarihli ve 4802 sayılı yazısına istinaden; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu - Tırtar Mahallesi, 1189 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 511 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarihli ve 36 sayılı kararına yapılan itiraz (Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarihli ve 102 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan 140 ada, 6 No.lu parsel kıyısında Liparis 3 Tatil Köyü Site Yönetimi tarafından yapımı planlanan Kıyı Koruma Yapısı (Dalgakıran) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin talep edilen kurum görüşü ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 171 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. İlimiz Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3195, 3196 ve 3197 parsel numaralı, üzerinde su deposu yer alan taşınmazların, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 26/03/2018 tarihli ve 5620 sayılı yazısı ile; İlimiz Toroslar İlçesi, Dalakderesi Mahallesi, 394 parselde yer alan 580,00 m² yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki su deposu MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanında bulunduğundan, söz konusu su deposunun 10 (on) yıllığına MESKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28.  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2018 tarihli ve 239 sayılı kararı ile görüşülen Tataristan Cumhuriyeti ziyareti, tarihlerde program değişikliği olması sebebi ile 24-28 Nisan 2018 tarihlerine ertelenmiş olup; Tataristan Yurtdışı Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyareti’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve beraberindeki heyetin yol süreleri göz önünde bulundurularak 23-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmaları, tüm katılım harcamalarının ilgili bütçe kaleminden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29.  Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi’nin daveti üzerine; 16-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi tarafından XIV.sü düzenlenecek olan "Geleneksel Güzelyurt Tiyatro Günleri’ne Kültürel ve Sanatsal işbirliğimiz çerçevesinde “Sevgi Bahçesindeki Ağaç” adlı çocuk oyunu ve “Naaş-ı Muhteremler” adlı yetişkin oyunlarıyla katılım sağlanması, oyunlarda görevli olan 18 (onsekiz) personel ve idarecinin, harcırahlı görevli olarak gönderilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 9 NİSAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde hizmet vermeye devam eden Kadın Konukevi’nin Yönetmeliğinin 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 28 ve 29. maddelerindeki değişiklikler ve eklemeler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mut Miyosen Havzası’nda bir Jeopark yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hizmet portföyünü oluşturan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği”nin taslak çalışması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin Kent Konseyi Başkanlığı koordinasyonluğunda “Mersin Yemek Kültürünü Koruma Geliştirme Tanıtma Kurulu”nun kurulması, kurulca yapılacak faaliyetleri içeren, Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ve bu işbirliği protokolünden doğacak giderlerin de Kültür ve Soysal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Gülnar İlçesi, Mollaömerli Mahallesi, 104 ada, 13 parsel numaralı 7.529.09 m² yüzölçümlü taşınmazın “Mezarlık Yeri” olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Temizlik Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6.  Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı (1. Etap) Planlamaya Esas Araştırma Çalışmaları, Jeolojik ve Joteknik Etüt, Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu, Kentsel Tasarım ve Proje Görselleştirme İşi kapsamında hazırlananlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Tarsus İlçesi sınırlarından da geçen 154 kV Nacarlı-Yenişehirlik Brş.N. Enerji İletim Hattına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 9236 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 16 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Tapunun, Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 36 ve 136 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 19-K-1 pafta, İstemihan Talay Caddesi ile 20. Cadde kesişimindeki yeşil alanda Bölge Regülatörü işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 229 ada, 110 ve 220 No.lu parsellerin “Gelişme Konut Alanından Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli ve 210 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 137 ada, 32, 34, 35, 37 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli ve 14 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.