Gündem 09 Mayıs 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2016  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TARSUS BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK OLAN 2016 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi. Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 MAYIS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ  TARSUS BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2015 tarih ve 786 sayılı kararına yapılan itirazlar (Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,02-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, mülga Çeşmeli Belediyesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı sınırları kapsamında  Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/538 Esas Sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ilgili teklifin görüşülmesi,03-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 9861 ada, 5 parsel No.lu 400 m2 miktarlı taşınmazın Belediyemiz tarafından mezarlık yapılması şartıyla, parsel malikinden şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Damlama Mahallesi, Karağür Mevkii, 118 ada, 11 parselde tarla vasfında kayıtlı 7.512,89 m2  yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Şehit Mehmet Akif Sönmez İlkokullu ve Ortaokulu olarak kullanılan  toplam 876,00 m2 lik alanın 10 yıllığına, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 2351 ada, 7-8-9-10 ve 11 numaralı parsellere ilişkin, mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 7722 ada, 1 parsel ve 7723 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanlara ilişkin, mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-    Bozyazı Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 19 L-I-d pafta, 335 No.lu adanın kuzeyindeki park alanı, 19 K-II-c pafta, 157 No.lu adanın kuzeyindeki park alanı ve 19 K-II-c pafta, 303 ada, 2 No.lu park alanına trafo yeri işaretlenmesine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mimoza Tatil Sitesi kuzeyinde yer alan park alanına trafo yeri işaretlenmesine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İlimiz, Tarsus İlçesi, Çatalca Mahallesi ana yolu olan, Tuzla yol ayrımının bozulan 4 km lik asfaltının Belediyemiz yol hizmet ağına alınması, söz konusu yolun bakım-onarım, alt yapısı ile asfaltının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Tarsus İlçesi, Çakırlı-Karadiken arası 3,5 km yolun Belediyemiz yol hizmet ağına alınması, bakım-onarım, alt yapı ve asfaltının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 198 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-    Anamur Belediye Başkanlığı’nın 21.03.2016 tarih ve 2859 sayılı yazıları ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2016 tarih ve 1970 sayılı yazıları doğrultusunda; Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, Çürükalan Mevkii’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 111.500 m2 yüzölçümlü 579 parsel; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 46.400 m2 yüzölçümlü 565 parsel ve çevresini kapsayan alanın BHA (Toptancı Hal Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 M-III pafta, 4409 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 24 P-IV pafta, 10405 ada, 5 No.lu parsel; 23 N-II pafta, 10162 ada, 6 No.lu parsel; 24 N- III pafta, 10579 ada, 6 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Köyü, 22 L-II pafta, 5042 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 72 sayılı kararına yapılan itiraz (Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 138 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-    Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan, 2015 Yılı Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 1281 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 104 ada, 423 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 16.11.2015 tarih ve 5832 sayılı yazıları doğrultusunda; Bozyazı İlçesi, Gözce Mahallesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Akdeniz Entegre Katı Atık Projesi” ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinin görüşülmesi,20-    Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 187 ada, 64 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 tarih ve 163 sayılı kararına yapılan itiraz (Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.09.2015 tarih ve 73 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 2016/28 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1698 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 16.12.2015 tarih ve 206 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi, 109 ada, 5, 14, 24 ve 25 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Akarsu Mahallesi ile Kelahmet Mahallesi arasındaki 2,5 km’lik yolun bakım-onarım, altyapı ile asfaltının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile; Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, 751 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-    Mersin İli, Silifke, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Akdeniz ve Toroslar İlçelerinde bulunan 67 adet taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 MAYIS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ TARSUS BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/8-1 ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen, Yerleşik Alan Sınırları ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 676 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi, Atıksu Terfi Merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 168 ada, 4 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 485 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    Bozyazı İlçesi, Tekmen Mahallesi, 183 Ada, 3 No.lu parselin batısında  trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07-    Bozyazı İlçesi, Gözsüzce Mahallesi, Sırtlan Mevkii, 101 No.lu adanın kuzeybatısına trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-    Anamur Belediye Meclisi’nin 07.08.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen, Yerleşik Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 tarih ve 155 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Mersin İli, Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 112 ada, 535 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 2016/02 sayılı kararı ile kabul edilen, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 7898 ve 7899 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Mahallesi, 234 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Limonluk Mahallesi, 19-K-I pafta,  İstemihan Talay Caddesi’ni 3. Çevre Yoluna bağlayan 18. Cadde üzerine isabet eden 1. Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.03.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 1124 ve 1125 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 142 ada, 8 parsel içerisinde trafo yeri işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10.000 ada, 2 parsel, 536 ada, 366 parsel ve 338 ada, 160 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 125 ada, 4, 6, 8 No.lu parseller ile 126 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3382 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 137 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20-    Ankara il sınırları içinde Belediyemize ait anılan hizmeti verebileceğimiz bir gayrimenkulümüz olmadığından, söz konusu hizmet binasının satın alınması ya da kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,21-    Akdeniz İlçesi, Camişerif Mahallesi, 3 pafta, 132 ada, 9 parselde mevcut Valide Sultan Vakfı’na ait eski KUDEP binasının kültür ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,22-    Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 8. Sokakta bulunan mülga Tömük Belediyesi Hizmet Binası zemin katındaki 1/D No.lu odanın muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Tömük Mahalle Muhtarlığı’na bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,23-    Tarsus İlçesi, Böğrüeğri Mahallesi, Tokalıtaş Mevkii, 116 ada, 39 parselde arsa vasfında kayıtlı 3.390,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde bulunan ilköğretim, anaokulu ve lojman olarak kullanılan 220,00 m2’lik kısmının ilköğretim, anasınıfı ve lojman olarak kullanımının devam edebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 20 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,24-    Mersin İli, Erdemli, Silifke, Mut, Bozyazı, Akdeniz ve Toroslar İlçelerinde bulunan toplam 84 (seksendört) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama işlemlerinin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,25-    İşletilme hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan söz konusu taşınmazların protokol süresi olan 10 yıllık süre ile söz konusu alan için hazırlanan proje kapsamındaki imalatların şirket tarafından yapımı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatırılacak cari yıl maktu kira bedeli, hasılatın cari yıl maktu kira bedelinin üstünde olması halinde hasılattan cari yıl maktu kira bedeli düşülerek bulunan farkın % 5 ilave bedel olarak ödenmesi suretiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.ye işletme hakkının devir edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26-    Gemi ve Deniz Araçları Atık Alım Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.