Gündem 09 Kasım 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Kasım 2018 Cuma Günü Saat 14:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                                                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 KASIM 2018 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Tarsus Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 2. Çamlıyayla Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 3. Toroslar Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 4. Yenişehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 5. Akdeniz Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 6. Mezitli Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 7. Erdemli Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 8. Silifke Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 9. Anamur Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 10. Bozyazı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 11. Aydıncık Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 12. Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 13. Çamlıyayla İlçesi, Körmenlik Mahallesi, 109 ada, 8 No.lu parselde yer alan 3.111,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan caminin Çamlıyayla Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 1. Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, 142 ada, 33 parsel No.lu 364,81 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan cami lojmanının Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 1199 parsel No.lu 3.708,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan okul bahçesi ve iki katlı lojman ve binanın altındaki deponun olduğu tespit edilmiş olup; bahse konu taşınmaz üzerinde yer alan, 100,00 m²’lik lojman binası ve alt kısmındaki depo haricinde kalan eğitim verilen binaların, (235,00 m² ve 110,00 m²) Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıyayla Halk Eğitim Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 46.33.01.43/04.5.1.00/5/06.5.7.07 harcama kaleminde bulunan ödenek yıl sonuna kadar yetmeyeceğinden muhtelif kalemlerden alınan 46.323.927,06-TL ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın söz konusu bütçe tertibine aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 4. İlimizin ulusal ve uluslararası düzeyde imajına katkı sağlaması, narenciye ürünlerinin tanıtılması ve tüketiminin özendirilmesi amacıyla; Mersin Valiliği himayesinde 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde 6.sı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali giderlerinin 400.000,00.-TL’lik (dörtyüzbin) kısmının Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 5. İlimiz, Akdeniz İlçesinde bulunan 1 Adet Kapalı Otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye işletme hakkı devredilen İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu, 69 parsel numaralı 3.800,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz için şirketin Belediyemize ödeyeceği yıllık bedeli ile işletme hakkı süresinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Başkanlık Makamı’na hitaben yazmış olduğu 13.07.2018 tarihli ve 2018/GD-1701 sayılı dilekçesi ile kiralamış olduğu Soğuk Hava Deposunun kira süresinin 18.09.2018 tarihinde sona ereceğini, en son kira bedelinden sözleşmede belirtilen ÜFE oranında artış yapılarak kira süresinin 7 yıl uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi
 8. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 19 ada, 7 ve 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mersin İli, Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 438 parselde Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 439 parselde Güneş Enerji Santrali yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 KASIM 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- İlimiz, Toroslar İlçesi, Çavuşlu (Halkkent) Mahallesi, 2990 ada, 4 No.lu parselde 4.681,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Emir Sultan Cami inşaatının Toroslar İlçe Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 20 (yirmi) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8018 No.lu parsele ilişkin mevcut durumda “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” iken “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Ticaret alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 120 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Erdemli Belediye Meclisi’nin 10.10.2018 tarihli ve 207 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 - 22 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Işıklı Mahallesi, 177 ada, 1 numaralı parsel içerisinde 4849,13 metrekarelik alanda “Katı Atık Aktarma İstasyonu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarihli ve 100 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 955 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarihli ve 2018/10-1(102) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Deliminnet Mahallesi, 1960 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- İlimiz, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Reşadiye Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu başlayacağından, Reşadiye Cami’nin restore işlemleri tamamlanıncaya kadar Erkek Öğrenci Yurdu binasının 1. katının Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- İlimiz, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 295 No.lu parselde kayıtlı arsa vasıflı iki katlı köy konağının ikinci katında yer alan 2 odanın, 5 (beş) yıl süre ile, Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- İlimiz, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3008 ada, 1 No.lu parselde yer alan 4.857,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 3007 ada, 1 No.lu parselde yer alan 5.653,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde H. Okan Merzeci Anadolu Lisesi ile Candan Merzeci Ortaokulu’nun bulunduğu alanın 20 (yirmi) yıl süre ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Çamlıyayla Belediye Başkanlığı’ndan gelen meclis kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Mersin İli, Silifke İlçesi, Hacıisaklı (Yeşilvacık) Mahallesi, 3915 No.lu parsele ilişkin mevcut durumda “Konut Alanı” iken “Turizm Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 tarihli ve 623 sayılı kararı ile, Tarsus İlçesi, Alifakı ve Heleke Mahalleleri ve Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi’nde bulunan 3 adet yerleşik arazi üzerine “Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi” oluşturulması kapsamında, kurulacak olan Anonim Şirketin ortaklık payının revize edilerek, beher değeri 10.000-TL (onbin Türk Lirası) toplam 35 adet hisse ile, ortaklık payının 350.000-TL (üçyüzellibin Türk Lirası) olarak belediyemizin iştiraki olduğu, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Üret. Özel Güv. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş.ye 350.000-TL (üçyüzellibin Türk Lirası) sermaye ile ortak olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14- Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine göre, Büyükşehir Belediyemiz evsel katı atık hizmetlerine ilişkin atık üreticilerine yansıtılacak olan bir maliyet değeri olmadığından, Belediyemizce, tarife raporunu gönderen İlçelere göre su faturaları üzerinden yansıtılacak bir tarife bedeli bulunmadığı ile ilgili teklifin görüşülmesi.