Gündem 08 ŞUBAT 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Şubat 2022 Salı Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

          

 

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Zabıta Dairesi Başkanlığı Otogarlar Şube Müdürlüğü’nün Merkez ve İlçe Otogarları Ücretlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarihli ve 97497 sayılı yazısına istinaden değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Eğitim Öğretim yılı içerisinde ücret artışı yapılamayacağından Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerinde yer alan Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Konaklama Ücretlerinde 2021­2022 yılı eğitim öğretim dönemi için 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin uygulanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarih ve 684 sayılı kararının sonuç kısmının: “Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlarımıza verilen hizmetin aksamaması adına ihtiyaç duyulan “100 adet CNG’li Otobüs Projesinin" gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edilecek finansman için, Belediyemiz ile adı geçen banka arasında imzalanacak olan Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'ne ilişkin diğer sözleşme ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ve kredi ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sn. Olcay TOK’un yetkili kılınması” şeklinde düzeltilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu Çalışma Esaslarına, Usullerine ve Oluşumuna İlişkin Yönetmelik ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- İlimizin bir spor kenti olması, tarihi ve kültürel zenginliğimizin ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi, uluslararası ve ulusal alanda katılımcılara şehrimizin tanıtılması amacıyla; 03­04­05 Haziran 2022 tarihinde Kilikya Ultra Maratonu, 09 Ekim 2022 tarihinde Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu, 2022 Kasım ayında Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve 30 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası Mersin Maratonu düzenlenmesi planlanmakta olup; söz konusu organizasyonların gelir ve giderleri ile birlikte Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş. ile müşterek düzenlenmesine ilişkin sözleşme yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Çek Cumhuriyeti Güney Moravya Bölgesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliğini sağlamak, geliştirmek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, yapısal güçlendirmelerine ve kentlerin gelişimine katkı sağlamak adına Mersin şehri ile Güney Moravya Bölgesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.10.2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi sınırları içerisinde bulunan 154 kV Akbelen­Mersin2­Mersin3 (Yenileme) enerji iletim hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Kurul ve Bakanlık Bürosu’nun 21.01.2022 tarih ve 2021/13711 sayılı yazısı ile Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2371 ada 7 parsel numaralı taşınmazın Adli Tıp Şube Müdürlüğü Hizmet Binası yapılabilmesi amacıyla tahsisi alındığı ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Kamu Hizmet Alanı olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.01.2022 tarih ve 5 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi, Tırtar Mahallesi, 172 ada, 4 No.lu parselde kat yüksekliğinin arttırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Mezitli İlçesi Kültür Parkta (Babil Sitesi önü) hazırlanan Su Sporları Merkezi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı kararı ile Silifke İlçesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 3 adet Trafo Alanı işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarih ve 2021/68 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, tapuda Kuyuluk Mahallesi, 484 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 229 ada 4, 5, 6 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2022 tarih ve E.225132 sayılı yazısı doğrultusunda Tarsus İlçesi, Zorbazhark Mahallesi, 496 ada 12, 15, 16, 31 ve 33 No.lu parseller ile 510 ada 4 ve 17 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Tarsus Belediye Meclisi'nin 02.12.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Heleke Mahallesi, 1163 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi, İstiklal Caddesi'nin UKOME Kararları doğrultusunda Tek Yön olarak projelendirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 741 ada 114 parselde ada düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 350 ada 237 ve 244 parseller ile yakın çevresinin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 29, 30, 31, 32, 36 No.lu parsellerde ada düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli ve 31 sayılı kararında sehven “Yalınayak Mahallesi 7696 ada 2 parsel” olarak yazılmış itiraza konu taşınmazın “Yalınayak Mahallesi 7969 ada 2 parsel” olarak düzeltilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı İşi kapsamında hazırlatılan; Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu (151. Cadde) ile Deliçay arasında kalan bölge ile Dorukkent ve Camili yerleşimlerini kapsayan “Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

23- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 21 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1964 ve 1965 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

24- Mut İlçesi, Güllük ve Cumhuriyet (tapuda Civciv) Mahalle sınırları içerisinde yer alan DSİ sulama kanalı etrafının “Rekreasyon Alanı” olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi.

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarihli ve 89 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kat yüksekliği belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na ilişkin, Erdemli Belediye Meclisi’nin 04.01.2021 tarihli ve 2 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- EBRD anlaşmalı Otobüs Alımı projesi kapsamında iş artışı ile birlikte alınacak toplam 118 adet otobüsün 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2022 Yılında Edinilecek (T1) Taşıtlar Cetveline eklenmesi ve söz konusu projenin Danışmanlık Hizmet alımı, Faiz giderleri ve Taşıt Alımına ilişkin giderlerinin karşılanabilmesi için Ek Ödenek işleminin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi.