Gündem 08 Ocak 2018

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Ocak 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

      Burhanettin KOCAMAZ    

 Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 OCAK 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

1- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

 

2- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 228 ada, 37 ve 42 No.lu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

3- Aydıncık Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 40 sayılı kararı ile; Aydıncık İlçesi, Eskiyörük Mahallesi, 101 ada, 1097 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) yapımına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

4- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 535 ada, 35 ve 36 No.lu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

5- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 136 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Şevket Sümer Mahallesi ve Hal Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

6- Belediyemizce 2018 Yılı içerisinde gerçekleştirecek; kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. organizasyonların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7., 18. ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14., 15., 38., 60., 75. ve 77. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümlere istinaden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

7- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06/12/2017 tarihli ve 133 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 4633 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

8- İlimiz, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesi, 102 ada, 16 parsel numaralı, 230,38 m2 yüzölçümlü, su deposu ve arsası vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca 10 (on) yıl süre ile MESKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

9- İlimiz, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 252 ada, 1 parsel numaralı, 24.780,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz içerisinde yer alan 735,00 m²lik kısmının üzerindeki çeşmenin bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması amacı ve mezarlara zarar vermemek koşuluyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ile 75. maddesinin (d) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin “Tahsis Yetkisi” başlıklı 4. Maddesine göre Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

10- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; Türk Ozanı Aşık Veysel’in doğup yaşadığı Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sivrialan Köyünde her yıl Temmuz ayında devlet destekli Aşık Veysel’i anma etkinliği düzenlendiği, etkinliğin yapıldığı mevsimde nüfusun arttığı ve çocuklar için oyun alanına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, köy tüzel kişiliği olarak temin edilecek yaklaşık 2 dönüm arsaya çocuk parkı yapılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yardım talebinde bulunulduğu ve Sivas İli’nde Aşık Veysel ŞATIROĞLU’nun ismini taşıyan bir park yapılması veya mevcut bir parkın adının Aşık Veysel Parkı olarak değiştirilmesi; buna ek olarak Belediyemiz tarafından Sivrialan Köyü’nün ‘Kardeş Köy’ veya ‘Kardeş Ozan Köy’ ilan edilmesi, Belediyemizin ‘Abi Büyükşehir Belediyesi ilan edilmesi’nin talep edildiği belirtilmekte olup; Sivas İli, Şarkışla İlçesi Sivrialan Mahallesi’nde 108 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın ‘Aşık Veysel Parkı’ yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

11- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04/12/2017 tarih ve 171 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10161 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

12- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 tarihli ve 851 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarihli ve 100 sayılı kararı - Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 8548 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

13- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 120 ada, 5 No.lu parsel ile 122 ada, 25 ve 26 No.lu parsel numaralı taşınmazlar için, Belediye Hizmet Alanı-MESKİ Teknik Hizmetler Birimi kurulması amacıyla kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli ve 144 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-J-2 pafta, 2136 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 135 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1757 ada, 17 ve 18 No.lu parseller ile 4190 ada 2, 3, 4 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

16- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ve 134 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 2. OSB ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Değerlendirme, Bertaraf ve Depolama Tesisleri Yolu güzergahına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

17- Endonezya’nın Medan şehri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

18- Anamur Belediye Meclisi’nin 04.08.2017 tarihli ve 83 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 947 ada, 1 No.lu parselin güneyinde bulanan park alanına trafo işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

19- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 tarih ve 850 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarihli ve 89 sayılı kararı - Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 1122, 1128, 2278, 2279, 1118, 1119 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

20- İlimiz, Bozyazı İlçesi, Elmakuzu Mahallesi, 106 ada, 197 No.lu parselde kayıtlı kargir bina ve tarla nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan 2 (iki) katlı köy konağının tamamının, bölgedeki ihtiyacı karşılaması amaçlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesine ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğe göre, bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına Bozyazı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

21- MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait “Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmeliği Taslağıile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

22- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; “Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

23- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi 146 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

24- UKOME Genel Kurulu’nun 15.11.2017 tarih ve 2017/441 sayılı kararı doğrultusunda Mezitli İlçesi,
İsmet İnönü Bulvarı Yüksek Harman Caddesi kesişimi ile İsmet İnönü Bulvarı Stadyum Caddesi
kesişiminde yer alan kontrolsüz kavşaklara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

25- Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili Üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

26- Tarsus Belediyesi tarafından 25 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek olan “12. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu”na destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 OCAK 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

  1. Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir İlçeleri, Alsancak, Demirtaş, Mustafa Kemal, Portakal, H. Okan Merzeci, Karaisalı, Kocavilayet, Fuat Morel, Limonluk, Cumhuriyet ve Hürriyet İdari Mahallelerinin (Bahçe, Hamidiye, Menteş, Kocavilayet ve Karaisalı Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Bölge Parkı oluşturulması amacıyla ek’li haritasında (Ek-1) sınırları işaretlenen bölgenin ekli (Ek-2) listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Akdeniz ve Yenişehir İlçeleri, Hamidiye, Piri Reis ve Turgut Reis İdari Mahallelerinin (Bahçe ve Hamidiye Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla ek’li haritasında (Ek-1) sınırları işaretlenen bölgenin ekli (Ek-2) listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 832 ada, 42 ve 43 parsel ile 250 ada, 1 No.lu parsele cepheli alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Anamur Belediye Başkanlığı'nın 30.10.2017 tarihli ve 11301 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi sınırlarında yer alan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yeşilovacık Limanı ilave dolgu alanı ve revizyon amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Silifke Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli ve 209 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Ulugöz Mahallesi, 1177 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Silifke Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 157 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Uzuncaburç 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planına ait plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Mezitli Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli ve 167 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Davultepe Orman İşletme Şefliğine bağlı, Davultepe serisi 201-207 No.lu bölmelere isabet eden ortaöğretim alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihli ve 931 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

  1. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.10.2017 tarihli ve 102 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 126 ada, 1 parsel, 9247 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.