Gündem 08 HAZİRAN 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Haziran 2022 Çarşamba Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Anamur İlçesi 1. Etap (Merkez, Ören, Bozdoğan, Kaşdişlen Bölgeleri) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazların değerlendirmelerine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2022 tarihli ve 251 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,

 

02- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 46 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 Ada 2 Parsel, 866 Ada 1 Parsel, 867 Ada 1 Parsel, 870 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi

 

03- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve 61 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 938 Ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 467 ada 1 no.lu parsel ve 577 ada 1 parsel numaralı taşınmazın “Mezarlık Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarih ve 198 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mut Belediye Meclisi'nin 18.10.2021 tarih ve 485 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Kışla Mahallesi, 106 ada 87 nolu parselin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı ve Salamura Zeytin Üretim Tesisi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi

 

06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 tarih ve 23 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 2384 Parselin Turizm (Eko Turizm) Alanı olarak planlamasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 506 ada 34 parsel numaralı taşınmazın Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı “İdari Bina ve Hizmet Birimi” olarak kullanılması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Şehit Sağlık Astsubay Astçavuş Mehmet Muhammet AKAY’ın isminin Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile 96013 Sokak kesişimindeki kavşağa verilmesi  ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Toroslar Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 12 sayılı kararı doğrultusunda; "Toroslar 3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- İdaremizce hazırlanan “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 34. Cadde Batı Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- 05-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erdemli Kızkalesinde TVF Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu, 04-11 Eylül 2022 tarihinde ise 6. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenmesi planlandığından söz konusu organizasyonlar için Belediyemiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında protokol yapılması, protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrencilerimizin sosyal, eğitsel ve kültürel yönden gelişmelerine destek olmak, katıldıkları sosyal aktivitelerin niteliği ve çeşitliliğini arttırmak, öğrencilerimizin yaş ve biliş düzeylerine uygun faaliyetler ve gezi programları düzenleyerek kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacı ile yürütülen Kent Turu Projemizin sınırları genişletilerek daha kapsamlı bir proje yapılması planlandığından bu hususta Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e imza yetkisi verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ambulans ile hasta nakil hizmeti ücreti gelir kaleminde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akaryakıt Birim Amirliğinde kullanılmak üzere 2 Adet ADR'li ve üst yapılı akaryakıt tankerine ihtiyaç duyulduğundan 2 Adet ADR'li ve üst yapılı akaryakıt tankerinin 2022 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihli ve 942 sayılı kararı ile Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi 8052 ve 8042 parsel nolu taşınmaz içerisinde mevcut sondaj kuyusu bulunan alanın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına olan kullanım hakkının iptal edilerek, Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi 8042, 8052 parsel nolu taşınmazların ve mevcut sondaj kuyularının, 10 (on) yıl süre ile MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Silifke Belediye Meclisi’nin 01/06/2022 tarihli ve 2022/65 sayılı kararı ile kabul edilen Silifke Belediyesi 2022 Yılı Ek Ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından Moldova Cumhuriyeti’ne yapılacak inceleme ve iş geliştirme çalışmalarında ilimizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel değerlerin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması, uluslararası turizm pazarındaki payımızın artırılması ve karşılıklı iş olanaklarının geliştirilmesi amacıyla yapılacak ziyarete Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER ve Başkan Danışmanı Sn. İbrahim EVRİM katılacak olup; 15-21 Haziran 2022 tarihleri arasında ‘’Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli’’ olarak sayılmaları ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda yeniden oluşturulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mut Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan 2022 mali yılı 30.000.000,00-TL ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi.