Gündem 07 Kasım 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07 Kasım 2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 07 KASIM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 166688 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri’nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 27/08/2018 tarihli ve E.8398 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 05/10/2018 tarihli ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, “Çamlıyayla Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarihli ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen, “Akdeniz Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ile 11/10/2018 tarihli ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen “Akdeniz Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Tarsus Belediye Meclisi’nin 16/10/2018 tarihli ve 93-101 sayılı kararları ile uygun görülen, “Tarsus Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 17/10/2018 tarihli ve 160 sayılı kararı ile uygun görülen, “Mezitli Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 161 sayılı kararı ile uygun görülen “2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,  

07- Toroslar Belediye Meclisi’nin 16/10/2018 tarihli ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen, “Toroslar Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen “Toroslar Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 10/10/2018 tarihli ve 200 sayılı kararı ile uygun görülen, “Erdemli Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 201 sayılı kararı ile uygun görülen “Erdemli Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 17/10/2018 tarihli ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, “Yenişehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen “Yenişehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Anamur Belediye Meclisi’nin 11/10/2018 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, “Anamur Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 16/10/2018 tarihli ve 31-70 sayılı kararları ile uygun görülen, “Bozyazı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi, 

12- Mut Belediye Meclisi’nin 22/10/2018 tarihli ve 181 sayılı kararı ile uygun görülen, “Mut Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı” ve 182 sayılı kararı ile uygun görülen “Mut Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi”  ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04/10/2018 tarihli ve 2018/9-1(90) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi Nacarlı - Yenişehitlik Barş. N.-Tarsus TM Enerji İletim Hattı (154 KV)’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04/10/2018 tarihli ve 2018/9-1(89) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, 02117 Sokak ile 0256 Sokak arasına Menfez yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16- Mut İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 177 ada, 1 parsel No.lu 129,80 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan 80,00 m²’lik iki katlı evin Mut İlçe Müftülüğü adına 5 (beş) yıl süreyle lojman olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden; Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2017-2019 Revize Stratejik Plan paralelinde hazırlanan Büyükşehir Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi doğrultusunda 2017-2019 Dönemi Revize Stratejik Planı ve 2019 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan Büyükşehir Belediyemizin 2019 yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19- Tarsus Belediye Meclisi’nin 06/10/2018 tarihli ve 2018/8-1(76) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 458 ada ile 2787 ada arasında bulunan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20- Kültürel ve sanatsal işbirliği çerçevesinde Kıbrıs, Güzelyurt Belediyesi tarafından 19-24 Kasım 2018 tarihleri arasında XV. düzenlenecek olan ‘‘Geleneksel Tiyatro Günleri’’ne ‘‘Becerikli Kanguru’’ adlı çocuk oyunu ve ‘‘Düğün Ya Da Davul’’ adlı yetişkin oyunu ile gidilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularından, oyunlarda görevli 20 (yirmi) personel ve idarecinin, bahse konu etkinliğe harcırahlı görevli olarak gönderilmesi, gidiş-geliş ulaşımının uçakla yapılması ve giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılı Bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-   Silifke ilçesi, Yeşilovacık (Hacıishaklı) Mahallesi, Tisan Mevkii, 3351 parsel No.lu 1.790,00 m² lik arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan Tisan Camii ve 2 adet tek katlı (75,00 m²) Camii Lojmanının Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına Camii için 20 yıl, Camii Lojmanı için 5 yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22- Mezitli İlçesi, Demirışık Mahallesi, 109 ada, 11 parsel No.lu 371,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Demirışık Camii’nin 20 yıl, camii lojmanının ise 5 yıl süreyle Mezitli Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

23- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve İspanya Malaga Üniversitesi ile ortaklık anlaşması kapsamında kentimizde gerçekleşen UNESCO kürsüsü “Türkiye Foto Safari” eğitim ve tanıtım projesi kapsamında 2018 yılı Kasım ayı içerisinde, şehrimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtımını amaçlayan sergiye katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve beraberindeki heyetin yurtdışı resmi görevli-izinli sayılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

24- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarihli ve 185 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez, Çeşmeli, Kocahasanlı Mahallelerinde muhtelif alanlarda trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

25- Erdemli Belediye Meclisi’nin 10/10/2018 tarihli ve 202 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 170 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

26- 13.04.2018 tarihli ve 322 sayılı meclis kararı ile Temizlik Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Bayram SAYDAM’ın sağlık problemlerinden dolayı 30.10.2018 tarihinde komisyonlardaki üyeliklerinden istifa etmesi nedeni ile boşalan komisyon üyeliklerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden; kalan süreyi tamamlamak üzere birer üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

27- Gülnar Belediye Meclisi’nin 30/10/2018 tarihli ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Gülnar Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

28- Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

29- Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/645 E. sayılı dosyası ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 868 parseli kapsayan alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon Planı’nın kabulüne ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 21.11.2016 tarih ve 1098 sayılı kararı ile 17.02.2017 tarih ve 178 sayılı Meclis kararının iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,

30- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Erdemli Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

31- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Akdeniz Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

32- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Anamur Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

33- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Bozyazı Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

34- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Yenişehir Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

35- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Tarsus Belediye Başkanlığından gelen Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

36- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğine KDV dahil 1.000.000,00-TL(Birmilyontürklirası) yardımda bulunulması, konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 07 KASIM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarihli ve 36 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10569 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilerek değişiklik öncesi haline dönülmesine  yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarihli ve 91 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 137 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine askı süresi içerisinde edilen 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarihli ve 92 sayılı kararı ile; Büyükşehir Belediyesi’nce görüşülmesi uygun görülen Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi ve  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Mersin İli, Mut İlçesi, Kayaönü Mahallesi, 101 ada, 495 No.lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyemizin 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması,

06- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesine istinaden, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması.