Gündem 06 Şubat 2018 Olağanüstü Toplantı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06 ŞUBAT 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA YAPILACAK OLAN

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 06 ŞUBAT 2018 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DA YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK  İDAREDEN GELEN KONULAR

 

  1.  696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; MESKİ Genel Müdürlüğü’nde söz konusu kararnamede belirtilen iş kapsamında bir şirket olmadığından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 200.000,00-TL sermayeli MESKA PERSONEL A.Ş. Şirketine MESKİ Genel Müdürlüğü’nün %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesi ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 06 ŞUBAT 2018 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DA YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

  1. 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; MESKİ Genel Müdürlüğü’nde söz konusu kararnamede belirtilen iş kapsamında bir şirket olmadığından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 200.000,00-TL sermayeli MESKA PERSONEL A.Ş. Şirketine MESKİ Genel Müdürlüğü’nün %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesi ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi,

 

  1. Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,