A- A+

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dış ilişkiler iş ve işlemlerini yürütmek, resmi yabancı misyonlarda kurumu temsil etmek, kardeş kent ilişkisi kurmak, uluslararası paydaşlar ve kuruluşlarla olan üyelikleri takip etmek ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokollerini hazırlamak, toplantılar ve konferanslar aracılığı ile Mersin ilini temsil etmek ve iyi uygulama örnekleriyle tanıtmakla; ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda AB Programları, AB Müktesebatı, Küresel ve Yerel Eylem Planları, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planları, Kalkınma Planları ve Bölgesel Planları araştırmak ve incelemek; Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Çukurova Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler gibi mali destek sunan kurum ve kuruluşlara hibe projesi hazırlamak, yürütmek ve raporlamakla görevlidir.