Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Görevleri

Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 21/07/1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında proje ve programlar yapmak veya yaptırmak,
  2. Mersin Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan veya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak veya yaptırmak,
  3. Korunması gerekli doku ve sokakları sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri ile çevre düzenleme projelerini yapmak veya yaptırmak,
  4. Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153