Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü

  • İletişim Bilgileri
  • Şube Müdürü V.Engin YILDIRIM
  • Telefon0324 533 2234
  • E-Postasosyalyardim@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:67 Mersin Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası A Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü Görevleri

(1) Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken; muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik sosyal yardımlar yapmak,

            b) Gıda bankacılığı yapmak,

            c) Acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak,

            ç) İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımında bulunmak,

            d) Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için başvuranlara ilişkin veri tabanı oluşturmak,

            e) Belediyeye, birime ve birime bağlı Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan müracaatların ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde psiko-sosyal yönden mesleki incelemelerinin yapılmasını sağlamak,

            f) Birimde istihdam edilen meslek elemanları aracılığı ile bireylere ve ailelere yönelik belediyenin yapması gereken psiko-sosyal hizmetlerin sunumunu yürütmek,

            g) Psiko-sosyal hizmet modellerinin sunumunda meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu gibi teknik mesleki raporların her vaka için düzenlenmesini sağlamak,

            ğ) Birimde kurulu olan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu sekretaryasının iş ve işlemlerini yürütmek,

            h) Psiko-sosyal hizmet alanına yönelik birim ve belediye çalışmalarını topluma tanıtmak,

            ı) Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek,

            i) Sosyal sorunlar karşısında planlanan hizmetler ile ilgili bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmaların yapılmasını sağlamak.

 (2) Sosyal Yardımlar Şefliğinin görevleri şunlardır:

            a) Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken; muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelere yönelik sosyal yardımları yapmak,

            b) Gıda bankacılığı yapmak,

            c) Acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak.

 (3) Aşhane Şefliğinin görevleri şunlardır:

            a) İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımında bulunmaktır.

(4) Psiko-Sosyal Hizmetler Şefliğinin görevleri şunlardır:

            a) Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanmak için başvuranlara ilişkin veri tabanı oluşturmak,

            b) Belediyeye, birime ve birime bağlı Sosyal Yardım ve Danışma Merkezine yapılan müracaatların ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde psiko-sosyal yönden mesleki incelemelerinin yapılmasını sağlamak,

            c) Birimde istihdam edilen meslek elemanları aracılığı ile sorun odaklı bireylere ve ailelere yönelik belediyenin yapması gereken psiko-sosyal hizmetlerin sunumunu yürütmek,

            ç) Psiko-sosyal hizmet modellerinin sunumunda meslek elemanlarınca durum tespit raporu, sosyal inceleme raporu gibi teknik mesleki raporların her vaka için düzenlenmesini sağlamak,

            d) Birimde kurulu olan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu sekretaryasının iş ve işlemlerini yürütmek,

            e) Psiko-sosyal hizmet alanına yönelik birim ve belediye çalışmalarını topluma tanıtmak,

            f) Gizlilik ilkesine uygun olarak yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek,

            g) Sosyal sorunlar karşısında planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmaların yapılmasını sağlamak,

            ğ) Ön Ödemeli Kart’ın iş ve işlemlerini yürütmek, bu sistemde yapılacak olan sosyal yardımları ödemeye hazır hale getirmek.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185