Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Muhasebe Şube Müdürlüğü

Görevleri

Muhasebe Şube Müdürlüğü Görevleri

Muhasebe Şube Müdürlüğü, tüm ödemelerin yapılması sırasında yürütülen tüm muhasebe işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kuralları çerçevesinde düzenli ve zamanında kayıt altına almayı ilke ve hedef edinmiştir. 

  •  Muhasebe Biriminin Yönetilmesi
  •  Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsil edilmesi,  yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade edilmesi.
  •  Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi.
  •  Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemesi.
  •  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza edilmesi ve denetime hazır bulundurulması. 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153