Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Makine İkmal Şube Müdürlüğü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Makine İkmal Şube Müdürlüğü

Görevleri

Makine İkmal Şube Müdürlüğü Görevleri

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri;

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Makine İkmal Şube Müdürlüğü; Bir Şube Müdürü, bir İmalat Atölye Şefi, bir Bakım Onarım Atölye Şefi, bir Trafik İşleri Şefi, bir Formen ile,

 1.  Marangozhane Birimi
 2. Tabelahane Birimi
 3.  Kaportahane Birimi
 4.  Kaynakhane Birimi
 5.  Döşemehane Birimi
 6.  Hafifşase Birimi
 7.  Elektrikhane Birimi
 8.  Motorhane Birimi
 9.  Frenhane Birimi
 10.  Tornahane Birimi
 11.  Ağırşase Birimi
 12.  Terzihane Birimi
 13.  Araç Kayıt Birimi

Olmak üzere 3 Şeflik ve 13 Birimden teşekkül eder.

 1. Başkanlıkça onaylanmış performans programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları tespit etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 2. Tüm süreçlerin, ilgili yönetmelikler, yönerge, şartlar ve mevzuatlar gereğince doğru, zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
 3. Şube Müdürlüğü bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
 4. Daire Başkanlığı aracılığıyla diğer müdürlükler, daire başkanlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,
 5. Makine İkmal Şube Müdürlüğü makine parkının en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresini sağlamak,
 6. Belediye hizmet binaları ve vatandaşlar tarafından kullanılan park, mezarlık, meydan ve alanlar, kültür merkezleri, spor salonlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan masa, dolap, bank, mobilya gibi malzemeler ve afiş, pankart, tabela ihtiyaçlarının üretilmesini sağlamak,
 7. Belediyenin bünyesindeki tüm araç ve iş makinelerinin (Ulaşım Dairesi Başkanlığı araçları hariç) periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. Atölye imkânları ile yapılamayacak bakım ve onarımlar için tutanak tutulup ilgili birime havale etmek,
 8. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin (Ulaşım Dairesi Başkanlığı araçları hariç) trafik tescil, mali trafik ve sigorta işlemlerini yapmak, araçların sigorta bitim tarihlerinin takip edilerek sigortalarının yenilenmesini sağlamak,
 9. Belediyemize bağlı çeşitli birimlerde hizmetine ihtiyaç duyulmayan veya tamiri ekonomik olmayan araçların tespit edilerek, hurdaya ayırma iş ve işlemlerini takip etmek.

Bakım Onarım Atölye Şefliğinin görevleri;

 1.  Hafifşase Birimi: Belediyeye ait binek oto, minibüs ve kamyonetlerin ön düzen, şanzıman, diferansiyel, fren sistemi ve yürüyüş düzeninde ki bakım ve onarımlarını yapmak.
 2.  Elektrikhane Birimi: Belediyeye ait tüm araçların elektrik tesisat ve aksamlarında meydana gelen arızaları onarmak, akü değişimini yapmak.
 3.  Motorhane Birimi: Belediyeye ait binek oto, iş makineleri, kamyonet ve kamyon motorlarının bakım onarım ve revizyonlarını yapmak.
 4.  Frenhane Birimi: Belediyeye ait bütün araçların fren sistemleri bakım ve onarımını yapmak, kampana tornası ve balata değişimini yapmak.
 5.  Tornahane Birimi: Muhtelif perno, pim, saplama vb. malzemeler yapmak, malzemelerin ihtiyacına göre delik delme, kılavuz pafta ile iç veya dış diş açılma işlemleri yapmak.
 6.  Ağırşase Birimi: Belediyeye ait silindir, greyder, ekskavatör, yükleyici vb. iş makinelerinin mekanik ve hidrolik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapmak.
 7.  Araç Kayıt: Belediyeye ait birimlerden gelen arızalı araç ve iş makinalarının arızaları ile ilgili atölyede yapılması mümkün olan işler için iş emri açarak formen vasıtasıyla iş emirlerini ilgili atölyelere iletmek, atölyede yapılması mümkün olmayan arızalar ile ilgili tutanakları tanzim etmek, iş emirlerini dosyalamak. (Ulaşım Dairesi Başkanlığındaki araçların bakım onarım parça talebi yukardaki hizmetlerin kapsamı dışındadır.)

Trafik İşleri Şefliğinin görevleri;

 1.   Ulaşım Daire Başkanlığı araçları hariç, Belediyeye ait ve Protokolle Belediye hizmetlerinde görev yapan araçların fenni muayene, egzoz muayenesi ve trafik tescil işlemlerini yapmak.
 2.   Ulaşım Daire Başkanlığı araçları hariç, Belediyeye ait ve Protokolle Belediye hizmetlerinde görev yapan araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yaptırılması.
 3.   Araçların otoyol geçişleri ile ilgili işlemleri yapmak Trafik cezaları ile ilgili işlemleri takip etmek, Sigortadan gelen paralarla ilgili yazışma yapmak, araçların hurdaya ayrılması ve benzeri işlemleri yapmak.

İmalat Atölye Şefliğinin görevleri;

 1.  Marangozhane Birimi: Belediye birimlerinden gelen istekler doğrultusunda masa, dolap, bank vb. mobilya üretimini, tadilat, onarım ve montaj işlerini yapmak.
 2.   Kaportahane Birimi: Belediyeye ait bütün araçların kaporta, boya ve görünüm ile ilgili bakım ve onarımlarını yapmak.  
 3.   Döşemehane Birimi: Belediyeye ait bütün araçların yırtılmış veya yıpranmış olan iç, taban, tavan ve koltuk döşemelerini yenilemek, Belediyemize ait sandalye ve koltukların döşeme yüzlerini değiştirmek.
 4.   Kaynakhane Birimi: Belediyeye ait tüm araç, gereç ve iş makinelerinin kaynak işlerini yapmak, Belediye Birimlerinden gelen istekler doğrultusunda demir doğrama faaliyetleri yapmak, ihtiyacı karşılayacak üretimler yapmak.
 5.   Terzihane: Atölyelerde çalışan personellerin ve Daire Başkanlığına bağlı personellerinin iş elbiselerini dikmek ve bunları onarmak.
 6.   Tabelahane Birimi: Belediye hizmetlerini tanıtıcı, uyarıcı her türlü levha, afiş, pankart, tabela yapmak. 

 

Atölye Formenin görevleri;

 1. İş emirlerini ilgili birimlere ve personellere iletmek, verilen işin takibini yapmak, birimler arası koordinasyonu sağlamak.
 2. Atölyeler arasındaki iş birliğini ve uyumu sağlamak.
 3. İşçilerin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.
 4. Şube Müdürlüğüne bağlı atölyelerde çalışan personellerin iş sağlığı ve iş güvenliği talimatlarına uyarak çalışmalarını sağlamak ve eksiklikleri amirlerine iletmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153