Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Kurumsal
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi Kamera Aydınlatma Beyanı

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kamera Aydınlatma Beyanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında iş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, KVK kanunu ilkeleri doğrultusunda, “Kamera Aydınlatma Metni” içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kişisel verileri hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığını, elde edilen verileri nasıl işlediğini, veri güvenliğini hangi yöntemlerle sağladığını, başlıklar altında sunar.

  1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Kurumun kameralarla izlenmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Kurumumuz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; kurum internet sitemizde (www.mersin.bel.tr) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve aynı zamanda Aydınlatma Metni yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

  1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Kurumumuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmektedir. Kurumumuz tarafından kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu metinde ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin; soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

  1. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızda belirtilen teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere, kimlerin erişebildiği ve bu bilgilerin kimlere aktarıldığı dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Canlı kamera görüntülerini ise, kurum içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. İlgili kişinin haklarını düzenleyen, 11. madde kapsamındaki taleplerinizi, internet sitemizde bulunan KVK Kapsamında Aydınlatma Beyanı içerisindeki Kişisel Veri Başvuru Formu ile formda belirtilen başvuru yöntemlerinden birini kullanarak veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, www.mersin.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185