Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ihtiyaç duyulan tüm hizmet binalarının projelerini yapmak veya yaptırmak,
  2. Meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanları gibi kentsel kamusal alanları tasarlamak, bunlara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
  3. İhtiyaç duyulan yerlerde açık ve kapalı spor sahaları ile açık ve kapalı semt pazarlarının etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, kamu malı olarak terkin edilmiş kıyı ve dolgu alanları, meydan, yaya yolları ve açık alanlar gibi kamusal kullanım alanlarının mekânsal ve görsel kalitesini geliştirmek adına kentsel tasarım projeleri yapmak veya yaptırmak,
  5. Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153