Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Kent Müzesi ve Kütüphane Şube Müdürlüğü
Kent Müzesi ve Kütüphane Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Kent Müzesi ve Kütüphane Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kent Müzesi ve Kütüphane Şube Müdürlüğü Görevleri

KENT MÜZESİ VE KÜTÜPHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİMİN İLKE/HEDEFLERİ:

  • Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, İl bütününe yaygınlaştırmak.

 

FAALİYETLERİ:

  1. Kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla kütüphaneler, tematik müzeler kurmak, işletmek,  
  2. Kütüphane ve tematik müzeler açmak, vatandaşların kütüphane ve müzeden yararlanmasını sağlamak,
  3. Kütüphane ve müze koleksiyonlarının kayıt altına alınmasını, zenginleştirilmesini, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,
  4. Mersin’in kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak; derme ve derleme faaliyetlerinde bulunmak; bu çalışmaları yayın haline getirmek, yayınlatmak, bulunan değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  5. Kütüphanesi olmayan veya yetersiz olan öğretim kurumları ile huzurevleri, cezaevi ve benzeri yerlerde kitap sevgisi ve kütüphane bilincini oluşturmak için gezici kütüphane hizmetlerini yürütmek,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153