Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hemşehrilerimizin milli, manevi değerlerine ve inançlarına saygı duyan yönetim anlayışıyla, kentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mahalli ve müşterek ihtiyaçları belirlemek ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak,

  • Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir, çevreci bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek,

  • Paydaşlarla etkili iletişim kurmak, talep ve önerilerine değer vermek, paydaşların memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışı sergilemek ve bunları kurum kültürü haline getirmek,

  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, teknolojiden azami derecede faydalanmak, kişilerle değil sistemlerle yönetilen belediye olmak,

  • Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek,

  • Mersin’de yaşam kalitesini yükselterek, sürekli iyileştirmeyle ilkeli ve kaliteli belediye hizmeti sunmak;

KALİTE POLİTİKAMIZ olarak benimsenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

    Yasal Mevzuatlar çerçevesinde, tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

    Tüm canlıların ortak varlığı olan çevremizin korunabilmesi için; kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek çevre etkilerini en aza indirmek, çevre uygulama standartlarımızı ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürekli geliştirmek, teknolojik uygulamalar ile doğal kaynaklarımızın  sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ekolojik dengeyi korumak, çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak ve çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153