Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1027 ada 1 parselin; İmar Planında değişiklik

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1027 ada 1 parselin; İmar Planında değişiklik

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1027 ada 1 parselin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Kamu Hizmet Alanı'na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı'na" dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153