Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 374 ada 7-8 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 374 ada 7-8 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 374 ada 7-8  parselin Özel Sağlık Tesis  Alanı'na  dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153