Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Mersin İli, Anamur İlçesi, Demirören Mahallesi Arıtma Tesis Alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği

Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Mersin İli, Anamur İlçesi, Demirören Mahallesi Arıtma Tesis Alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği

Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Mersin İli, Anamur İlçesi, Demirören Mahallesi Arıtma Tesis Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (1 adet pafta)  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (1 adet pafta)

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153