Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 7890 ada 1 parsel, 7891 ada 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 7890 ada 1 parsel, 7891 ada 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 7890 ada 1 parsel, 7891 ada 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153