Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada 1 parsel ve 5592 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada 1 parsel ve 5592 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada 1 parsel ve 5592 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153