Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi 10569 ada 1-2-3 parsele yönelik tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline yönelik teklif

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi 10569 ada 1-2-3 parsele yönelik tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline yönelik teklif

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi 10569 ada 1-2-3 parsele yönelik tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline yönelik teklif

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153