Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Evrenli Mahallesi 111 ada 14 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Evrenli Mahallesi 111 ada 14 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Evrenli Mahallesi 111 ada 14 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153