Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada 1 parsel ve 393 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1-5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada 1 parsel ve 393 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1-5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada 1 parsel ve 393 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1-5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153