Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153