Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada 384 nolu parsel ve 162 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada 384 nolu parsel ve 162 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada 384 nolu parsel ve 162 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellere  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153