Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz

Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz

Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153