Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada 15-33 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada 15-33 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada 15-33 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153