Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 1 ada 5 ve 9 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 1 ada 5 ve 9 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 1 ada 5 ve 9 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2018 tarih ve 600 sayılı karan ile görüşülmüş olup, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.09.2018 tarih ve 11.10.2018 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda ve intemet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 11.09.2018 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153