Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada 20-22 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada 20-22 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada 20-22 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153